Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filter

Revision name keyword
Nozares
Departments
Revision type
Revision number
Revision acceptance date
to
Revision publication date
to

Apply filters Reset

Results

Pages: 123. . .176

Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?

Field: Pašvaldības
Department
Revision #: Nr. 2.4.1-45/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 03.12.2019
Revision release date: 14.01.2020

Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?

Field: Iekšlietas
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1-11/2019
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 16.12.2019
Revision release date: 08.01.2020

Vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta ieviešanu?

Field: Transports un sakari
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-40/2019
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 20.12.2019
Revision release date: 07.01.2020

Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā

Field: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Department: Ceturtais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-38/2019
Revision type: Likumības
Revision acceptance date: 26.11.2019
Revision release date: 13.12.2019

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Field: Tieslietas
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-11/2018
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date: 11.10.2019
Revision release date: 29.10.2019

Kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām – Garkalnes novada pašvaldība?

Field: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Department: Piektais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1–41/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 18.09.2019
Revision release date: 24.10.2019

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Field: Publiskā sektora finanses
Department: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-23/2018
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 13.09.2019
Revision release date: 01.10.2019

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Field: Pašvaldības
Department: Piektais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-38/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 30.08.2019
Revision release date: 18.09.2019

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Field: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Department: Ceturtais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1.-14/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 01.07.2019
Revision release date: 22.07.2019

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Field: Veselība
Department: Trešais revīzijas departaments
Revision #
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date: 14.06.2019
Revision release date: 03.07.2019

Pages: 123. . .176