Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filtrs

Revīzijas nosaukuma atslēgvārds
Nozares
Departamenti
Revīzijas veids
Revīzijas numurs
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums
līdz
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums
līdz

Apstiprināt Nodzēst

Revīzijas

Lapas:123. . .167

Vai Kultūras ministrija nodrošina efektīvu kapitālsabiedrību pārvaldību?

Revīzijas nozare: Kultūra
Revīzijas departamenta nosaukums: Ceturtais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-10/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 29.03.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 23.04.2018

Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēkiem ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā

Revīzijas nozare: Labklājība
Revīzijas departamenta nosaukums: Trešais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-9/2017
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 26.03.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 11.04.2018

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

Revīzijas nozare: Pašvaldības, Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-47/2016
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 22.02.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 12.03.2018

Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?

Revīzijas nozare: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-7/2017
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 02.02.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 20.02.2018

Vai pašvaldību rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus, ir likumīga un lietderīga?

Revīzijas nozare: Pašvaldības, Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-1/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 19.01.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 07.02.2018

Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte

Revīzijas nozare: Aizsardzība
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-9/2016
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 20.12.2017
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 31.01.2018

Budžeta plānošana Latvijā – vai esošā pieeja ir efektīva?

Revīzijas nozare: Finanses
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-7/2016
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 22.12.2017
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 17.01.2018

Vai ceļu satiksmes drošības politika tiek plānota un īstenota efektīvi?

Revīzijas nozare: Transports un sakari
Revīzijas departamenta nosaukums: Pirmais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-19/2016
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 22.12.2017
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 08.01.2018

Vai Valsts policijas darbības ceļu satiksmes kontroles jomā ir pietiekamas un efektīvas?

Revīzijas nozare: Transports un sakari
Revīzijas departamenta nosaukums: Pirmais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-19-1/2016
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 22.12.2017
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 08.01.2018

Vai SIA “Rīgas meži” apsaimnieko pašvaldības mežu atbilstoši normatīvo aktu prasībām?

Revīzijas nozare: Pašvaldības, Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-46/2016
Revīzijas veids: Likumības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 24.11.2017
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 20.12.2017

Lapas:123. . .167