Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filtrs

Revīzijas nosaukuma atslēgvārds
Nozares
Departamenti
Revīzijas veids
Revīzijas numurs
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums
līdz
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums
līdz

Apstiprināt Nodzēst

Revīzijas

Lapas:123. . .175

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Revīzijas nozare: Publiskā sektora finanses
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-23/2018
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 01.10.2019

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-38/2018
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 30.08.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 18.09.2019

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Revīzijas nozare: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Revīzijas departamenta nosaukums: Ceturtais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1.-14/2018
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 01.07.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 22.07.2019

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Revīzijas nozare: Veselība
Revīzijas departamenta nosaukums: Trešais revīzijas departaments
Revīzijas numurs
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 14.06.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 03.07.2019

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Revīzijas nozare: Publiskā sektora finanses
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-41/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 31.05.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 18.06.2019

Vai valsts pārvaldē tiek noteikta vienota IKT infrastruktūras pārvaldība, lai nodrošinātu tās efektīvu izmantošanu?

Revīzijas nozare: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-12/2017
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 21.05.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 07.06.2019

Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Tieslietas
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: 2.4.1-2/2019
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 30.04.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 16.05.2019

Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Ārlietas
Revīzijas departamenta nosaukums: Pirmais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-25/2018
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 29.04.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 16.05.2019

Par Aizsardzības ministrijas 2018. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Aizsardzība
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-17/2018
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 30.04.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 16.05.2019

Par Ekonomikas ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Ekonomika
Revīzijas departamenta nosaukums: Pirmais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-27/2018
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 29.04.2019
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 16.05.2019

Lapas:123. . .175