Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filtrs

Revīzijas nosaukuma atslēgvārds
Nozares
Departamenti
Revīzijas veids
Revīzijas numurs
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums
līdz
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums
līdz

Apstiprināt Nodzēst

Revīzijas

Lapas:123. . .171

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Revīzijas nozare: Pašvaldības, Publiskā sektora finanses
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-35/2017
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 14.09.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 18.10.2018

Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?

Revīzijas nozare: Izglītība un zinātne
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-6/2018
Revīzijas veids: Likumības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 26.09.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 12.10.2018

Vai tiek īstenota mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?

Revīzijas nozare: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Ceturtais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-14/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 21.09.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 09.10.2018

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales sistēmas pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Revīzijas nozare: Ekonomika
Revīzijas departamenta nosaukums: Trešais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-5/2017
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 20.08.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 19.09.2018

Vai Latvijas Universitātes rīcība ar tās mantu ir likumīga un lietderīga?

Revīzijas nozare: Izglītība un zinātne
Revīzijas departamenta nosaukums: Pirmais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-20/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 07.05.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 18.06.2018

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Revīzijas nozare: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Revīzijas departamenta nosaukums: Ceturtais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-15/2017
Revīzijas veids: Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 22.05.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 15.06.2018

Vai Jaunsardzes attīstības ceļš ir kvalitatīvs?

Revīzijas nozare: Aizsardzība
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-16/2017
Revīzijas veids: Likumības / Lietderības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 18.05.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 04.06.2018

Par Zemkopības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Lauksaimniecība
Revīzijas departamenta nosaukums: Ceturtais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-28/2017
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 19.04.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 23.05.2018

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2017. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Neatkarīgās un citas institūcijas
Revīzijas departamenta nosaukums: Piektais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr. 2.4.1-42/2017
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 11.04.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 23.05.2018

Par Iekšlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Revīzijas nozare: Iekšlietas
Revīzijas departamenta nosaukums: Otrais revīzijas departaments
Revīzijas numurs: Nr.2.4.1-29/2017
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 17.04.2018
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 23.05.2018

Lapas:123. . .171