Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filter

Revision name keyword
Nozares
Departments
Revision type
Revision number
Revision acceptance date
to
Revision publication date
to

Apply filters Reset

Results

Pages: 123. . .176

Vai dzelzceļa nozares investīciju projektu un pasākumu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Field: Transports un sakari
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-15/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 17.03.2020
Revision release date: 02.04.2020

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Field: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Department: Ceturtais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1.-18/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 09.03.2020
Revision release date: 25.03.2020

Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama?

Field: Veselība
Department: Trešais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1-13/2019
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date
Revision release date

Vai Latvijā tiek īstenota efektīva Rail Baltica projekta pārvaldība?

Field: Transports un sakari
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-15/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 07.01.2020
Revision release date: 23.01.2020

Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?

Field: Pašvaldības
Department
Revision #: Nr. 2.4.1-45/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 03.12.2019
Revision release date: 14.01.2020

Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?

Field: Iekšlietas
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1-11/2019
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 16.12.2019
Revision release date: 08.01.2020

Vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta ieviešanu?

Field: Transports un sakari
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-40/2019
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 20.12.2019
Revision release date: 07.01.2020

Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā

Field: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Department: Ceturtais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-38/2019
Revision type: Likumības
Revision acceptance date: 26.11.2019
Revision release date: 13.12.2019

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Field: Tieslietas
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-11/2018
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date: 11.10.2019
Revision release date: 29.10.2019

Kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām – Garkalnes novada pašvaldība?

Field: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Department: Piektais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1–41/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 18.09.2019
Revision release date: 24.10.2019

Pages: 123. . .176