Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filtrs

Revīzijas nosaukuma atslēgvārds
Nozares
Departamenti
Revīzijas veids
Revīzijas numurs
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums
līdz
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums
līdz

Apstiprināt Nodzēst

Revīzijas

Lapas:1. . .165166167168169. . .171

Par revīzijas rezultātiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts ģeoloģijas dienestā un Pašvaldību lietu pārvaldē par rīcību ar valsts budžeta programmu un apakšprogrammu izpildes nodrošināšanai paredzēto mantu un naudas līdzekļiem 1998.gadā

Revīzijas nozare: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-136, Nr.5.1-2-209, Nr.5.1-2-229
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 27.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 27.09.1999

Par rīcību ar naudas līdzekļiem, kas piešķirti no Valsts īpašuma privatizācijas fonda 1995.-1998.gadā ministrijās un citās valsts iestādēs

Revīzijas nozare: Finanses
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-178/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 24.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 24.09.1999

Par rīcību ar pašvaldības un valsts finansu līdzekļiem un mantu Valkas rajona Grundzāles pagasta padomē

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Pašvaldību revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-140/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 23.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 23.09.1999

Par rīcību ar pašvaldības un valsts finansu līdzekļiem un mantu Alūksnes rajona Trapenes pagasta padomē

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Pašvaldību revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1- 2 - 81/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 09.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 09.09.1999

Par rīcību ar valsts un pašvaldības līdzekļiem un mantu Rīgas rajona Ādažu pagasta padomē

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Pašvaldību revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-193/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 07.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 07.09.1999

Par revīzijas rezultātiem Latvijas Medicīnas akadēmijā

Revīzijas nozare: Veselība
Revīzijas departamenta nosaukums: Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-199/97
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 02.09.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 02.09.1999

Par BO VAS "Labības tirdzniecības aģentūra" valsts līdzekļu izlietošanas likumību, lietderību un pareizību, veicot graudu intervenci 1998.gadā, veicot intervences graudu pārvadāšanu un importējot graudus no ārvalstīm

Revīzijas nozare: Lauksaimniecība
Revīzijas departamenta nosaukums: Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1.-2-260/99
Revīzijas veids: Likumības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 24.08.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 24.08.1999

Par Rēzeknes pilsētas domē veiktās revīzijas rezultātiem

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Pašvaldību revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-131/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 24.08.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 24.08.1999

Par Preiļu pilsētas domē veiktās revīzijas rezultātiem

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Pašvaldību revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-48/99
Revīzijas veids: Likumības
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 24.08.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 24.08.1999

Par 1998.gada valsts investīcijas izlietojumu Preiļu pilsētas pašvaldības siltumtīklu uzņēmumā "Siltums"

Revīzijas nozare: Pašvaldības
Revīzijas departamenta nosaukums: Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments (departamenta nosaukumi līdz 2005.gadam)
Revīzijas numurs: Nr.5.1-2-72/99
Revīzijas veids: Finanšu
Revīzijas lēmuma pieņemšanas datums: 30.06.1999
Revīzijas lēmuma publiskošanas datums: 30.06.1999

Lapas:1. . .165166167168169. . .171