Sākumlapa » Revīziju meklētājs

Filter

Revision name keyword
Nozares
Departments
Revision type
Revision number
Revision acceptance date
to
Revision publication date
to

Apply filters Reset

Results

Pages: 1234. . .176

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Field: Publiskā sektora finanses
Department: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-23/2018
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 13.09.2019
Revision release date: 01.10.2019

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Field: Pašvaldības
Department: Piektais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-38/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 30.08.2019
Revision release date: 18.09.2019

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Field: Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un mežsaimniecība
Department: Ceturtais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1.-14/2018
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 01.07.2019
Revision release date: 22.07.2019

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Field: Veselība
Department: Trešais revīzijas departaments
Revision #
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date: 14.06.2019
Revision release date: 03.07.2019

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Field: Publiskā sektora finanses
Department: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1-41/2017
Revision type: Legislation / Advisability
Revision acceptance date: 31.05.2019
Revision release date: 18.06.2019

Vai valsts pārvaldē tiek noteikta vienota IKT infrastruktūras pārvaldība, lai nodrošinātu tās efektīvu izmantošanu?

Field: Vide, reģionālā attīstība, e-pārvalde
Department: Revīzijas un metodoloģijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-12/2017
Revision type: Lietderības
Revision acceptance date: 21.05.2019
Revision release date: 07.06.2019

Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Field: Tieslietas
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: 2.4.1-2/2019
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 30.04.2019
Revision release date: 16.05.2019

Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Field: Ārlietas
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-25/2018
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 29.04.2019
Revision release date: 16.05.2019

Par Aizsardzības ministrijas 2018. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Field: Aizsardzība
Department: Otrais revīzijas departaments
Revision #: Nr. 2.4.1-17/2018
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 30.04.2019
Revision release date: 16.05.2019

Par Ekonomikas ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Field: Ekonomika
Department: Pirmais revīzijas departaments
Revision #: Nr.2.4.1-27/2018
Revision type: Finanšu
Revision acceptance date: 29.04.2019
Revision release date: 16.05.2019

Pages: 1234. . .176