Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Vai Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā politika veicina augstākās izglītības attīstību Latvijā?

Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte 

Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā 

Tiesu iekārtas attīstības ietvaros laikā no 2009. līdz 2015.gadam īstenoto pasākumu efektivitāte 

Par Labklājības ministrijas  2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību 

Par Veselības ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību 

Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju? 

Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums 

Vai atbildīgo iestāžu darbības ceļu satiksmes drošības jomā ir pietiekamas un efektīvas?

Par Iekšlietu ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai naudas sodu piemērošanas sistēma nodokļu jomā ir efektīva?

Par Tieslietu ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ārlietu ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība Drošības policijā

Par Zemkopības ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ekonomikas ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Valsts prezidenta kancelejas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par resora Ministru kabinets 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Pārresoru koordinācijas centra 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Preiļu novada dome, pieņemot lēmumu par nekustamo īpašumu Liepājas ielā 46 un Liepājas ielā 46a, Preiļos iegādi, ir izvērtējusi to izmantošanas nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai?

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

SIA “Rīgas meži” darbības, apsaimniekojot pašvaldības īpašumā esošo mežu platības, atbilstība normatīvo aktu prasībām

Par Tiesībsarga biroja 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Centrālās zemes komisijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai pašvaldību rīcība ir likumīga un lietderīga, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus?

Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte

Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2016.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Vai valstī īstenotā uzraudzība mērniecības jomā spēj nodrošināt sniegto pakalpojumu un valsts kadastra informācijas sistēmas datu kvalitāti?

Sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums

Vai valsts pārvaldē izveidotā IKT infrastruktūra tiek izmantota efektīvi?

Vai Kultūras ministrija nodrošina efektīvu kapitālsabiedrību pārvaldību?

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvaldē

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana ir lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm?

Par Iekšlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma  likumība un efektivitāte

Par Labklājības ministrijas  2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Veselības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību