Sākumlapa » Revīzijas » Kas ir revīzija » Darba organizēšana

Darba organizēšana

Revīzijas darba organizēšana

Revīzijas darbs Valsts kontrolē ir sadalīts starp revīzijas departamentiem, kuri sastāv no revīzijas sektoriem (skat. sadaļu – Par Valsts kontroli/Struktūra).

Revīzijas darba veikšanai tiek izveidotas revīzijas grupas.

Revīzijas departamenti -> Revīzijas sektori -> Revīzijas grupas konkrēto revīziju veikšanai.

Sektora vadītājs:

  • nosaka revīzijas grupas vadītāju un revīzijas grupu;
  • pārbauda un apstiprina katru revīzijas plānu;
  • pārrauga revīzijas pierādījumu iegūšanas procesu;
  • ja nepieciešams, iesaistās revīzijas veikšanā;
  • pārbauda un apstiprina revīzijas ziņojuma projektus pirms to nosūtīšanas revidējamai vienībai paskaidrojuma sniegšanai;
  • regulāri informē revīzijas departamenta direktoru.

Revīzijas grupas vadītājs vada revīziju, kā arī sagatavo informācijas pieprasījumus, nosaka revidējamās vienības iesniedzamās informācijas apjomu, veic intervijas un citas nepieciešamās revīzijas procedūras, lai iegūtu pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus viedokļa sniegšanai.

Valsts kontroles pilnvarotām amatpersonām un darbiniekiem ir tiesības, ja tas nepieciešams Valsts kontroles uzdevuma veikšanai, netraucēti apmeklēt iestādes un uzņēmumus (komercsabiedrības) neatkarīgi no to pakļautības un īpašuma piederības un pieprasīt visu nepieciešamo informāciju, kā arī revidējamā vienībā piekļūt informācijai, ko Valsts kontrole uzskata par nepieciešamu revīzijas veikšanai.