Sākumlapa » Revīzijas » Kas ir revīzija » Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole

Revīziju kvalitātes kontrole

Valsts kontrole, lai nodrošinātu revīziju darba un rezultātu kvalitāti, ir noteikusi standartizētu pieeju revīziju kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

Valsts kontrole revīzijas kvalitātes kontroles ietvaros veic:

  • kvalitātes veicināšanas pasākumus, kas ietver revīzijas darba dokumentu izvērtēšanu revīzijas laikā un metodoloģiskas palīdzības  sniegšanu revidentiem;
  • kvalitātes kontroles pārbaudes slēgtām revīzijām. Kvalitātes kontroles pārbaužu rezultātā ir iespējams novērtēt revīzijas darba organizāciju un identificēt labāko praksi.

Kvalitātes kontroli slēgtām revīzijām veic darba grupa, kurā tiek iekļauti visu revīzijas departamentu pārstāvji. Darba grupa sniedz ieteikumus gan attiecīgajām revīziju grupām, gan metodoloģijas pilnveidošanai, kā arī apkopo informāciju par labās prakses piemēriem. Valsts kontroles revidenti tiek informēti par kvalitātes kontroles rezultātiem.