Sākumlapa » Revīzijas » Kas ir revīzija » Revīzijai pakļautās vienības

Revīzijai pakļautās vienības

Valsts kontroles revīzijai nav pakļauta Saeima.

Atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajam Valsts kontroles revīzijai ir pakļauta ikviena persona, kuras rīcībā ir publiskas personas finanšu līdzekļi vai manta, kā arī personas, kuras pilda valsts vai pašvaldības iepirkumu:

  • valsts iestādes;
  • valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības likuma “Par valsts un pašvaldību daļām un kapitālsabiedrībām” izpratnē;
  • pašvaldības un to izveidotās iestādes un komercsabiedrības;
  • citas komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un fiziskas personas, ja to rīcībā vai glabāšanā ir valsts vai pašvaldību līdzekļi, tās tiek finansētas no valsts vai pašvaldību līdzekļiem un tās pilda valsts vai pašvaldību iepirkumus;
  • Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirto un valsts budžetā vai pašvaldību budžetos iekļauto līdzekļu lietotāji.