Sākumlapa » Revīzijas » Kas ir revīzija » Revīziju standarti

Revīziju standarti

Valsts kontrole revīzijas veic atbilstoši starptautiskajiem revīzijas standartiem un augstāko revīzijas iestāžu starptautiskajiem dokumentiem. Valsts kontrolē revīziju darbā tiek izmantoti:

  • IFAC (Starptautiskās Grāmatvežu federācijas) starptautiskie revīziju standarti (turpmāk – SRS) un
  • INTOSAI (Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas) standarti (turpmāk – ISSAI).

Turklāt papildus revīziju veikšanas standartiem INTOSAI ir izstrādātas arī Labas pārvaldības vadlīnijas (INTOSAI GOV), tajās sniedzot labākās prakses apkopojumu iestādēm budžeta līdzekļu administrēšanas jomā.

Minētie SRS standarti angļu valodā ir pieejami www.ifac.org un ISSAI standarti – www.issai.org.

 

Augstāko revīzijas iestāžu darbības pamatprincipi

Publiskā sektora revīzijas pamatprincipi

INTOSAI izstrādātie Starptautisko revīzijas standartu (SRS) praktiskās piemērošanas vadlīnijas

Lietderības revīziju standarti

Atbilstības revīziju standarts

IT revīzijas veikšanas vadlīnijas