Sākumlapa » Revīzijas » Kas ir revīzija » Revīziju tēmas

Revīziju tēmas

Valsts kontrolei ir piešķirtas tiesības pašai noteikt revidējamo vienību, revīzijas laiku, veidu un uzdevumu.

Valsts kontrole ik gadu veic finanšu revīzijas par visu ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sagatavošanas pareizību un finanšu revīziju par Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.

Likumības un lietderības revīzijas tiek veiktas atbilstoši Valsts kontroles padomes apstiprinātam revīziju gada plānam. Šādu revīziju tēmas ierosina revīziju departamenti, balstoties uz ikgadēju revidējamo jomu stratēģisko novērtējumu, identificētajiem riskiem, kā arī citiem faktoriem, piemēram, attiecīgā jautājuma aktualitāti, sadarbības partneru – iedzīvotāju un iestāžu sniegto informāciju, informāciju medijos. Valsts kontroles padome lemj par attiecīgās revīzijas iekļaušanu Valsts kontroles darba plānā, izvērtējot Valsts kontroles prioritātes un pieejamos resursus, nosakot:

  • konkrētas revīzijas tēmas;
  • revīzijai plānoto kalendāro laiku;
  • plānotās cilvēkstundas;
  • revīzijai nepieciešamo budžetu.