Likumības

Likumības revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību:

  • ka revidējamās vienības darījumi un darbība atbilst normatīvo aktu prasībām;
  • ka normatīvie akti un to piemērošana nodrošina caurskatāmu sistēmu.

Likumības revīziju ietvaros tiek veiktas pārbaudes par revidējamo vienību darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Tā kā viens no likumības revīzijas mērķiem ir noskaidrot, vai normatīvais akts un tā piemērošana nodrošina caurskatāmu sistēmu, revidentam ir nepieciešamas pamatzināšanas par sistēmas un procesa jēdzieniem.

Sistēma ir iekšēji organizēts, strukturēts veselums, kura daļas un elementi ir savstarpēji saistīti (pēc kādiem likumiem, noteikumiem vai principiem) un kuram ir noteiktas funkcijas.

likumibas revizija