Sākumlapa » Revīzijas » Priekšlikumi diskusijai » Valsts kontrole aicina būtiski uzlabot IKT projektu izstrādes un ieviešanas efektivitāti.

Valsts kontrole aicina būtiski uzlabot IKT projektu izstrādes un ieviešanas efektivitāti.

Valsts kontrole 2016.gada 9.martā uzsāka jaunu praksi – veidot diskusiju dokumentus, apkopojot Valsts kontroles veiktajās revīzijās konstatētos faktus jomās, kurās novērojami sistemātiski, ilgstoši trūkumi, un kuri ir ārpus atsevišķu revidējamo vienību kompetences ietvara.

Diskusiju dokumentu mērķis ir, izmantojot Valsts kontroles uzkrātās zināšanas, sagatavot priekšlikumus izskatīto jomu darbības uzlabošanai valstiskā līmenī un rosināt plašāku diskusiju iesaistīto un ieinteresēto pušu starpā – izpildvara, nevalstiskais sektors, akadēmiskā vide, uzņēmēji, sabiedrības pārstāvji, likumdevējs.

Dokuments apkopo būtiskākās problēmas, ar kādām valsts saskaras IKT projektu ieviešanā, un izvirza priekšlikumus situācijas uzlabošanai, vienlaikus risinājumu meklēšanā iesaistot plašāku institūciju un ieinteresēto personu loku.

Valsts kontrole uzskata, ka jaunā iniciatīva kalpos par zināšanās un faktos balstītu atbalsta punktu valsts pārvaldei, lai uzlabotu tās spējas valsts pārvaldei būtisku projektu efektīvā īstenošanā un palielinātu sabiedrības ieguvumu no veiktajiem ieguldījumiem, samazinot valsts pārvaldības uzturēšanas slogu.

Jūsu priekšlikumus diskusijai par ziņojumā izvirzītajiem jautājumiem un Jūsu piedāvātos risinājumus lūdzam iesniegt LRVK, tos nosūtot elektroniski lrvk@lrvk.gov.lv

Prezentācija “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts”

Valsts kontroles sagatavotie priekšlikumi diskusijai “Cilvēks, informācijas sistēmas un valsts”