Sākumlapa » Jaunumi » Rīgā notiek Eiropas līmeņa seminārs par revīzijām pašvaldībās

Rīgā notiek Eiropas līmeņa seminārs par revīzijām pašvaldībās

05/10/2017 Drukāt šo rakstu

Eiropas valstu augstāko revīzijas iestāžu seminārs, kas ir veltīts revīzijām pašvaldībās, notiks Latvijā, Rīgā no 5. līdz 6. oktobrim. Dalībnieki no vismaz 30 valstīm meklēs veidus, kā revīziju rezultātus izmantot pēc iespējas plašāk, ne tikai konkrētā pašvaldībā atklāto nepilnību novēršanai.

Viena no galvenajām augstāko revīzijas iestāžu (ARI) interesēm ir iedzīvotāju gūtais labums, par ko katru gadu tiek tērēti pašvaldības līdzekļi. Jautājums par nodokļos samaksātās naudas tālākiem ceļiem ir arī katra pašvaldības iedzīvotāja interesēs. Taču augstāko revīzijas iestāžu rīcībā nav tādu resursu, lai publisko līdzekļu izlietojumu pārbaudītu pilnīgi visās jomās un pilnīgi visās pašvaldībās un to iestādēs. Tāpēc revidenti, eksperti un citi dalībnieki apmainīsies ar pieredzi un idejām, kā radīt un iedzīvināt ARI darbam lielāku pievienoto vērtību, lai revīziju rezultāti sasniegtu iespējami lielāku auditoriju un sniegtu pēc iespējas lielāku ieguldījumu labas pārvaldības un tiesiskas un lietderīgas publisko resursu izlietošanas nodrošināšanai.

Iespējas izmantot revīzijās konstatēto ir plašas. No atsevišķās pašvaldībās atklātām līdzīgām problēmām veidoti apmācību un metodiskie materiāli var piedāvāt risinājumus pašvaldībām, kurās revīzija nav veikta. Konstatējot sistēmiskas neatbilstības, ir pamats sagatavot diskusiju dokumentu par kādu no atklātajām problēmu jomām un aktualizēt tās nacionālā līmenī. Secināto var izmantot arī, sniedzot atbalstu politikas veidotājiem, lai izvairītos no iespējamiem riskiem. Revīzijās atklātais var pavērt jaunus laukus pētniecībai gan zinātniekiem, gan žurnālistiem, kuru atšķirīgie resursi un metodes var atklāt jaunas problemātikas šķautnes un piedāvāt alternatīvus risinājumus.

Semināra noslēgumā notiks arī Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) Pašvaldību revīzijas darba grupas pirmā sanāksme, kurā tās dalībnieki pārrunās aktualitātes un turpmāk veicamās aktivitātes pašvaldību revīziju jomā Eiropā.

Valsts kontrole semināru organizē sadarbībā ar Lietuvas Augstāko revīzijas iestādi EUROSAI Pašvaldību revīziju darba grupas darbības ietvarā. Šī darba grupa ir dibināta 44. EUROSAI kongresā 2016. gada jūnijā ar mērķi veicināt labās pieredzes un prakses apmaiņu ARI starpā tieši pašvaldību revīziju jomā.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *