Sākumlapa » Jaunumi » Salaspils kodolreaktors joprojām nav likvidēts

Salaspils kodolreaktors joprojām nav likvidēts

16/05/2019 Drukāt šo rakstu

Kaut arī Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumus bija plānots uzsākt jau 2015.gadā un pabeigt piecu gadu laikā, 2018. gadā darbi joprojām nenotiek. Tikmēr pieaug vides radioaktīvā piesārņojuma risks.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada budžetā Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumu īstenošanai bija ieplānoti 3,3 miljoni eiro, kas 2014.-2015. gadā tika piešķirti kā jaunās politikas iniciatīva un neatliekamais pasākums. Tomēr tas ir izrādījies atliekams un paredzētie līdzekļi 84% apmērā ir izlietoti citiem, ar reaktora likvidēšanu nesaistītiem pasākumiem, tai skaitā: ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā, Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizācijas uzsākšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai, kvadriciklu, to piekabju un apvidus automašīnu iegādei, datorprogrammu licenču iegādei, informācijas sistēmu modernizācijai, jaunas datortehnikas iegādei un esošās datortehnikas nomaiņai, ministrijas administratīvās ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādei, forumu organizēšanai par darbaspēka problemātiku reģionos.

Arī 2019. un 2020. gada iezīmētā finansējuma daļa Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumiem 724 tūkstošu eiro apmērā 2018. gadā jau ir novirzīta citiem, ar reaktora likvidēšanu nesaistītiem pasākumiem, tai skaitā padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai, remigrācijas koordinatora darbu nodrošināšanai katrā plānošanas reģionā, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas digitālās pārveides projekta īstenošanai, turpmākai Salaspils kodolreaktora uzturēšanai, jo reaktors nav likvidēts iepriekš plānotajos termiņos.

Tā kā Salaspils kodolreaktora likvidācija arī 2018. gadā joprojām nav uzsākta, reaktora drošai uzturēšanai līdz tā likvidācijai ir nepieciešams papildu ikgadējs finansējums
150 tūkstošu eiro apmērā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav veikusi mērķtiecīgas darbības Salaspils kodolreaktora likvidācijā. Rezultātā plānotā finansējuma apguve ir aizkavējusies, radot vides radioaktīvā piesārņojuma risku un sadārdzinot Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu īstenošanas izmaksas.

Lai nodrošinātu Salaspils kodolreaktora likvidēšanas pasākumu īstenošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopumā ir piešķirts finansējums
8,2 miljonu eiro apmērā, bet likvidācija joprojām nav sākusies.

Infografika – Salaspils kodolreaktora (ne)likvidēšana

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *