Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » SIA “ZAAO” ievieš Valsts kontroles ieteikumus

SIA “ZAAO” ievieš Valsts kontroles ieteikumus

08/03/2017 Drukāt šo rakstu

Ziemeļvidzemes pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” ir ņēmusi vērā Valsts kontroles (VK) ieteikumus. SIA “ZAAO” aprēķinos par atkritumu apsaimniekošanas maksu ir noteikts reālajai situācijai atbilstošs pārrēķins no svara uz tilpuma mērvienībām. Izrakstītajos rēķinos dabas resursa nodokļa apmēra proporcija tiek iekasēta tikai par apglabātajiem atkritumiem.

VK 2015. gadā veica lietderības revīziju, lai pārliecinātos, vai sadzīves atkritumu apsaimniekošana notiek atbilstoši likumam. Atklājās, ka SIA “ZAAO” no 2012. gada janvāra līdz 2014. gada jūnijam pakalpojuma izmaksas aprēķināja, nepareizi novērtējot savākto un apglabāto atkritumu daudzumu. VK sniedza ieteikumus atkritumu daudzuma nomērīšanai atbilstoši reālajai situācijai. 2017. gada februārī VK pabeidza pēcpārbaudi par 2014.–2015. gadu un konstatēja, ka SIA “ZAAO” klientiem izraksta rēķinus par patiesi savāktajiem, aizvestajiem un apglabātajiem atkritumiem.

Rēķina summu par atkritumu apsaimniekošanu veido trīs daļas – dabas resursa nodoklis par atkritumu apglabāšanu, poligona tarifs par atkritumu apglabāšanu un atkritumu apsaimniekotāja izmaksas par atkritumu savākšanu un transportēšanu. Rēķins klientiem tiek sagatavots par savākto atkritumu kubikmetriem, savukārt dabas resursa nodokli un poligona tarifu rēķina par atkritumu tonnām. Lai sagatavotu rēķinu klientam, atkritumu apsaimniekotājam tonnas jāpārrēķina kubikmetros.

SIA “ZAAO” ir ņēmusi vērā ieteikumus, ko VK sniedza 2015. gada janvārī noslēgtajā revīzijā par atkritumu apsaimniekošanu. Ir noteikta esošajai situācijai atbilstoša pārrēķina metode no svara uz tilpuma mērvienībām. Iepriekš tika pieņemts, ka viens kubikmetrs atkritumu sver vairāk nekā faktiski, tādējādi no klientiem nepamatoti iekasējot vairāk. Pēc VK ieteikumu ieviešanas tarifa apmērs par sadzīves atkritumu apglabāšanu samazināts par vidēji 1,85 euro (no 5,52 uz 3,67 euro).

SIA “ZAAO”, veicot korektu pārrēķinu, ir ņēmusi vērā arī pēc atkritumu šķirošanas apglabājamo atkritumu daudzuma samazinājumu. No klientiem iekasējamā dabas resursa nodokļa apmērs ir samazināts par vidēji 0,62 euro (no 1,40 uz 0,78 euro). Dabas resursa nodokļa un poligona tarifa samazinājums pašlaik kopā ir vidēji 2,47 euro jeb 36 % no klienta rēķina kopējās summas.

Lai gan pēc VK ieteikumu saņemšanas divas no trim rēķina summu veidojošajām daļām tika samazinātas, SIA “ZAAO” klienta kopējo rēķinu apmēru nav samazinājusi. Tas ļauj secināt, ka iepriekš ir ticis manipulēts ar izmaksu apjomu un maksa par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu tika kompensēta no nepamatoti iekasētā poligona tarifa un dabas resursa nodokļa. Ieviešot ieteikumus, visas trīs atkritumu apsaimniekošanas maksas daļas iedzīvotāju rēķinos šobrīd tiek aprēķinātas atbilstoši faktiski savāktajam, aizvestajam un apglabātajam atkritumu daudzumam.

VK ar šo revīziju ir novērsusi risku turpmāku ekonomiski nepamatotu darbību veikšanai SIA “ZAAO”. Maksas par atkritumu apsaimniekošanu aprēķins izveidots tāds, lai, mainoties dabas resursa nodoklim vai poligona tarifam, izmaiņas tiktu atbilstoši ietvertas rēķinā. VK sniegusi ieteikumus SIA “ZAAO” nodrošināt izsekojamu maksas par pakalpojumu aprēķina procesu, kā arī neiekļaut maksā ar atkritumu apsaimniekošanu nesaistītas izmaksas.

Vai SIA “ZAAO” aprēķinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir izsekojama?

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *