Sākumlapa » Trauksmes cēlēju ziņojumiem

Trauksmes cēlēju ziņojumiem

Informācija trauksmes cēlējiem

2019.gada 1.maijā stājies spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Kas ir trauksmes cēlēji?

Cilvēki, kuri savā darbavietā novēro pārkāpumus, kas var apdraudēt sabiedrības intereses, un par to ziņo.

Kā ziņot par pārkāpumu?

Informācija, kā iesniegt ziņojumu konkrētajā kompetentajā institūcijā, apkopota tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Valsts kontrolei iespējams nosūtīt ziņojumu uz e-pastu: trauksme@lrvk.gov.lv, izmantojot veidlapu, kā arī iesniedzot ziņojumus, izmantojot portālu www.latvija.lv, vai arī nosūtot uz e-adresi. Noteikti jānorāda, ka ziņojums ir Trauksmes cēlēja  ziņojums.

Papildus jautājumus iespējams uzdot, zvanot : 67017592