Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā

Zemkopības ministrija no valsts budžeta caur vēsturiski izveidotiem  fondiem finansē ar meža, medību un zivsaimniecības nozarēm saistītus projektus, ik gadu tam atvēlot  gandrīz divus miljonus eiro. Daļa no šīs summas tiek piešķirta arī nevalstiskajām organizācijām un dažādu sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu īstenošanai. Valsts kontrole revīzijā atklāj, ka starp šiem fondiem valda būtiskas atšķirības budžeta … Continue reading Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā