- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Uz semināru Rīgā pulcējas EUROSAI stratēģiskā mērķa grupa

Rīgā šajās dienās pulcējas pārstāvji no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Vācijas, Rumānijas, Ungārijas un citām Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm. EUROSAI stratēģiskā mērķa grupas dalībnieki ir vienisprātis, ka regulāri pieredzes apmaiņas semināri dalībvalstīs rada labvēlīgu vidi revīziju standartu nostiprināšanā un arvien labākas prakses pārņemšanā. Uzrunā semināra dalībniekiem valsts kontroliere Elita Krūmiņa atzina, ka reģiona augstāko revīzijas iestāžu daudzveidība, to vēsturiskā loma un mandātu atšķirības ir īpašs izaicinājums stratēģiskā mērķa grupas galvenā uzdevuma sasniegšanā – veicināt vienotu un saprotamu profesionālo standartu ieviešanu visās dalībvalstīs. Valsts kontroliere novēlēja veiksmi semināra darbā un aicināja viesus atrast laiku arī Rīgas apskatei.