Sākumlapa » Jaunumi » Uzsākts Valsts kontroles darbības novērtējums

Uzsākts Valsts kontroles darbības novērtējums

29/04/2015 Drukāt šo rakstu

Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda valsts, pašvaldību un citu publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Lai nodrošinātu starptautiskajos tiesību aktos noteiktā principa par augstāko revīzijas iestāžu neatkarību ievērošanu, Valsts kontroles darbība nav un nevar būt pakļauta citu publiskā sektora institūciju pārbaudēm.

Tomēr Valsts kontrolei ir svarīgs profesionāls un neatkarīgs sava darba novērtējums. Vienīgais starptautiski akceptētais veids, kā šādu novērtējumu veikt, ir savstarpējās pārbaudes (Peer review) – pārbaudes, kuras atbilstīgi starptautiskajiem revīzijas standartiem konkrētajā revīzijas iestādē veic citu valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

Šā gada 5.martā valsts kontroliere Elita Krūmiņa parakstīja memorandu par šādu pārbaužu veikšanu Latvijas Republikas Valsts kontrolē.

Valsts kontroles darbības efektivitāti vērtē ekspertu grupa, kuru vada Slovākijas Augstākā revīzijas iestāde. Peer review grupā ir arī Nīderlandes, Polijas, Dānijas un Amerikas Savienoto Valstu Augstākās revīzijas iestādes, kā arī Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji.

Pārbaudes aptvers visus Valsts kontroles darbības aspektus – stratēģisko un operatīvo plānošanu, revīziju metodoloģiju un tās piemērošanu finanšu, likumības un lietderības revīzijās, kvalitātes vadību, personāla vadību un citas atbalsta funkcijas. Pārbaudes plānots pabeigt līdz šā gada 10.septembrim un gala ziņojumu saņemt – gada pēdējā ceturksnī.

Šīs pārbaudes rezultātā Valsts kontrole un sabiedrība iegūs neatkarīgu vērtējumu par augstākās revīzijas iestādes darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Novērtējumā tiks sniegti arī ieteikumi iestādes tālākai attīstībai un darba pilnveidošanai.

Lai varētu sniegt objektīvu un kvalitatīvu izvērtējumu, ārvalstu eksperti tikās ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas pārstāvjiem, kā arī ar pārstāvjiem iestādēs un organizācijās, kurās ir notikušas Valsts kontroles revīzijas vai kuras ir tieši atbildīgas par politikas iniciatīvu virzību un zvērinātu revidentu sertificēšanu, – Finanšu ministrijā, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā, Veselības ministrijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts policijā, Mālpils novada pašvaldībā un Satiksmes ministrijā.

Starptautiskais novērtējums tiek veikts Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” apakšaktivitātes ”Valsts kontroles kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Emīls Pūlmanis,
attīstības projektu vadītājs
Valsts kontroliera birojs
Tālr.: 67017539
E-pasts: Emils.Pulmanis@lrvk.gov.lv

PR Latvia 2015 Parliament Committee Meeting - pic 02PR Latvia 2015 April Mission Opening Meeting - pic 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *