Sākumlapa » Jaunumi » Valsts kontrole: 2016. gadā visvairāk ieguldīts lietderības un atbildības stiprināšanā

Valsts kontrole: 2016. gadā visvairāk ieguldīts lietderības un atbildības stiprināšanā

13/06/2017 Drukāt šo rakstu

2016. gadā Valsts kontrole (VK) lielu uzmanību ir veltījusi pēdējos gados uzsākto iniciatīvu attīstībai un padziļināšanai, tādējādi vairojot valsts un pašvaldību izpratni par publisko līdzekļu izmantošanas lietderību un amatpersonu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. VK ir vērtējusi visai sabiedrībai nozīmīgas jomas, piemēram, veselības aprūpi, pensiju sistēmu un valsts prasmes pārvaldīt tās aktīvus. Ir pabeigts trīs gadu revīziju cikls visās Latvijas pašvaldībās. VK ir stiprinājusi sadarbību ar tiesībsargājošajām iestādēm, pieprasot amatpersonu atbildību, kā arī nostiprinājusi savas pozīcijas starptautiskā līmenī.

2016. gadā VK ir pabeigusi 47 revīzijas, sagatavojot 86 revīziju ziņojumus. VK 2016. gadā veiktās lietderības revīzijas kļuvušas plašākas, vērtējot sabiedrībai būtiskas sistēmas. Starp tādām ir jau plaši izskanējušās revīzijas par ambulatorās veselības aprūpes sistēmu valstī, Latvijas pensiju sistēmas ilgtspēju, piena nozares attīstību, pašvaldību pakalpojumu iedzīvotājiem kvalitāti, kā arī īstenotajiem lielajiem projektiem, piemēram, Rīgas brīvostas pārcelšanu uz Krievu salu. Šobrīd noslēguma fāzē ir revīzijas par Latvijas tiesu iekārtas attīstību un pirmstiesas izmeklēšanu Valsts policijā. Savukārt iestāžu finanšu pārskatu revīziju ietvaros VK ir turpinājusi 2015. gadā aizsākto praksi, vērtējot ne tikai uzskaites, bet arī atbilstības jautājumus jeb to, vai līdzekļi tiek izlietoti paredzētajam mērķim un cik likumīgi un lietderīgi tas ticis darīts.

Vairākās pērn veiktajās revīzijās VK sniedza ieteikumus ar mērķi uzlabot valsts prasmes pārvaldīt tās aktīvus. Tika vērtēts A/S “Citadele banka” pārdošanas process, konstatējot būtiskas nepilnības normatīvajā regulējumā šādu – daudzu desmitu un simtu miljonu – darījumu organizēšanā. Arī revīzijā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā atklājām ilgstošu Veselības ministrijas nespēju nodrošināt kapitālsabiedrības efektīvu pārraudzību, kā arī norādījām uz neefektīvu finanšu un resursu pārvaldību slimnīcā. Tika revidētas arī pašvaldību kapitālsabiedrības, piemēram, Daugavpils siltumtīkli. Arī šogad VK turpina revīzijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un gada nogalē sabiedrību iepazīstinās ar secinājumiem par SIA “Rīgas meži”, A/S “Sadales tīkls” un citu kapitālsabiedrību darbu.

2016. gada beigās noslēdzās VK stratēģijā noteiktais trīs gadu cikls, kura ietvaros tika veikta vismaz viena revīzija katrā Latvijas pašvaldībā. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa: “Ar gandarījumu secinām, ka mūsu darbs aizvien vairāk tiek novērtēts. Pašvaldības ir ieinteresētas pilnveidot savu darbību, un Valsts kontrole sniedz atbalstu gan revīziju ietvaros, gan organizējot un piedaloties semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.” Lai palīdzētu pašvaldībām uzlabot gan uzskaites, gan līdzekļu izlietojuma likumības un lietderības aspektus, revīzijas pašvaldībās VK turpinās veikt arī nākotnē.

Konsekventi pieprasot atbildības izvērtēšanu, Valsts kontrole ar tiesībsargājošo iestāžu atbalstu turpinājusi vērsties pret negodprātīgiem vai paviršiem valsts pārvaldes darbiniekiem. “Valsts kontrole neatkāpsies no prasības pēc atbildības izvērtējuma, un mēs meklēsim atbalstu un stiprināsim sadarbību ar visām tām institūcijām, kuru uzdevums ir izmeklēt, saukt pie atbildības un sodīt gan negodprātīgas amatpersonas, gan bezatbildīgus iestāžu darbiniekus,” apņemšanos turpināt atbildības jautājuma aktualizēšanu komentē valsts kontroliere E. Krūmiņa.

2016. gadā citām atbildīgajām iestādēm VK ziņoja par 10 revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem – Ģenerālprokuratūrai, Iepirkumu uzraudzības birojam, Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts darba inspekcijai. 2016. gada beigās par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem izmeklēšana notika 21 kriminālprocesā. VK turpina sekot līdzi revīzijās konstatēto pārkāpumu izskatīšanas gaitai.

Valsts kontrole ir spējusi nostiprināt savas pozīcijas arī starptautiskajā Augstāko revīzijas iestāžu (ARI) saimē. Valsts kontroles pārstāve 2016. gadā ir ievēlēta ietekmīgākās starptautiskās revidentu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē. Savukārt šī gada jūnijā Valsts kontrole tika ievēlēta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI valdē.

Latvijas Republikas Valsts kontroles zināšanas un pieredzi aizvien vairāk vēlas izmantot valstis, kuras vēl ir tikai ceļā uz starptautiskajiem revīzijas standartiem atbilstošu darbību. Tā, paralēli jau iepriekš uzsāktajiem projektiem Moldovas, Ukrainas un Gruzijas ARI apmācībai Austrumu partnerības projekta ietvaros, Valsts kontrole ir tikusi izvēlēta konkursā Serbijas ARI apmācībai. Atsevišķi apmācību projekti pērn īstenoti arī citās valstīs.

Ņemot vērā pieaugošo sabiedrības pieprasījumu pēc valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanas, spējas pieņemt jaunus izaicinājumus un īstenot pārmaiņas, 2017. gadā Valsts kontrole turpina mērķtiecīgi stiprināt kapacitāti lietderības un atbilstības revīziju veikšanā, kas ir būtisks atbalsta instruments likumdevējam un izpildvarai tiesiskas un sabiedrības interesēs balstītas publiskās pārvaldības nodrošināšanā.

Ar Valsts kontroles 2016. gada pārskatu varat iepazīties VK mājaslapā: Gada pārskats – 2016

Prezentācija par Valsts kontroles 2016. gadā paveikto: Prezentācija par Valsts kontroles 2016.gada pārskatu

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *