Sākumlapa » Jaunumi » Valsts kontrole aicina Regulatoru izvērtēt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku

Valsts kontrole aicina Regulatoru izvērtēt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku

19/09/2018 Drukāt šo rakstu

Valsts kontroles revīzijas secinājumi par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifiem apliecina, ka jau pirms pāris gadiem saņemtās OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) rekomendācijas sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā rūpīgi jāizvērtē un jāievieš, lai nodrošinātu un līdzsvarotu gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, gan lietotāju intereses.

Revīzijā Valsts kontrole atzinusi, ka “Sadales tīkla” pakalpojumu tarifi ir aprēķināti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātajai metodikai. Tomēr, pārbaudot sadales sistēmas tarifos iekļautās faktiskās izmaksas, secināts, ka tās ne visos gadījumos ir ekonomiski pamatotas, efektīvas un produktīvas, un “Sadales tīkla” iekšējos procesus ir iespējams uzlabot. Valsts kontrole īpaši vērš Regulatora uzmanību uz “Sadales tīkla” Darba koplīgumā uzņemto saistību samērīgumu un līguma par speciālās tehnikas nomu ekonomisko izdevīgumu.

Valsts kontroles revīzijas mērķis nebija veikt Regulatora apstiprinātās tarifu noteikšanas metodikas analīzi, jo to jau 2016. gadā veikusi OECD. Tā norādījusi, ka tarifa aprēķinā izmantotā metode neveicina operatoru efektivitāti un produktivitāti, kā arī sniedza rekomendācijas par metodes pārskatīšanu, lai valsts uzņēmumi tiktu motivēti pēc iespējas labāk izmantot savus resursus.

OECD ieteica Regulatoram plašāk izmantot metodi, kas motivētu “Sadales tīklu” pašiem samazināt tarifus, kā rezultātā ieguvēji būtu gan lietotāji, gan efektīvi un produktīvi strādājoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji.

Valsts kontrole cer, ka šajā revīzijā veiktais darbs būs noderīgs Regulatoram, vērtējot izmaiņu nepieciešamību elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu noteikšanā.

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales sistēmas pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *