Sākumlapa » Jaunumi » Valsts kontrole izveido pašnovērtējuma anketu pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā

Valsts kontrole izveido pašnovērtējuma anketu pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā

27/09/2019 Drukāt šo rakstu

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu “Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē”. Tajā atklātie secinājumi liecināja, ka amatpersonas, kuru galvenais pienākums ir rūpēties, lai bez vecāku gādības palikušie bērni nekļūtu par “otrās šķiras cilvēkiem”, ne vienmēr savus darba pienākumus veic godprātīgi un pieļauj situācijas, kad netiek ievērots likums.

Valsts kontrole revīzijas ziņojumā pauda šaubas par to, vai pašreizējais bāriņtiesu padotības modelis ir pierādījis savu efektivitāti bērnu tiesību aizsardzībā. Vienlaikus arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzraudzība pār bāriņtiesu darbu tika atzīta par neefektīvu. http://ejuz.lv/of6

Lai palīdzētu pašvaldībām noskaidrot situāciju saistībā ar riska ģimenēm un ārpusģimenes aprūpes jautājumiem, Valsts kontrole ir sagatavojusi pašnovērtējuma anketu. http://ejuz.lv/268p

Ar anketas palīdzību pašvaldības varēs noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem: vai pašvaldībā tiek pienācīgi analizēta informācija par ģimenēm ar bērniem, tajā skaitā par iespējamām riska ģimenēm, lai savlaicīgi identificētu riskus bērnu aprūpē un sniegtu šīm ģimenēm nepieciešamo atbalstu; vai bāriņtiesu darbības ir pietiekamas, lai lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, bērna šķiršanu no ģimenes un aprūpes ģimenes nodrošināšanu atbilstu bērna labākajām interesēm; vai sociālie dienesti sniedz atbalstu ģimenēm un savlaicīgi novērš nepietiekamu bērnu aprūpi, lai veicinātu ģimenes atkalapvienošanos; vai bērnu aprūpes iestādēs tiek ievērotas bērna labākās intereses un bērniem tiek nodrošināta pilnvērtīga sociālā rehabilitācija, fiziskā un intelektuālā attīstība, kā arī tiek nodrošināta sagatavošana patstāvīgas dzīves uzsākšanai; vai bērnu tiesību nodrošinātās institūcijas savā starpā sadarbojas pietiekami un efektīvi.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *