Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā valsts grāmatvedības uzskaite tiek kārtota decentralizēti – neizmantojot iespēju ietaupīt budžeta līdzekļus. Finanšu uzskaites standartizācijas un grāmatvedības centralizācijas projektu ieviešana faktiski ir apstājusies. Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas procesa nepilnības mazina pārskata datu ticamību. Savukārt trūkumi valsts parāda vadībā var novest pie tā apkalpošanas izmaksu pieauguma, radot negatīvu ietekmi … Continue reading Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā