Sākumlapa » Jaunumi » Valsts kontrole piedalās starptautisko publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanas darbā

Valsts kontrole piedalās starptautisko publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanas darbā

29/08/2018 Drukāt šo rakstu

Šā gada 20.–24.augustā Tromsē, Norvēģijā, notika ietekmīgākās starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes (turpmāk – padome) 8. sanāksme.

Sanāksmē tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa uzsver: “Iespēju ietekmēt publiskā sektora revīziju standartus pasaules līmenī Valsts kontrole uzskata par īpaši augstu sava darba novērtējumu. Darbs padomē liecina, ka Valsts kontrole ir kļuvusi par starptautiski atzītas revīziju labās prakses paraugu un veicinātāju starptautiskā mērogā.”

Tika apstiprināti grozījumi vienā no INTOSAI pamatdokumentiem, kas nosaka augstāko revīzijas iestāžu neatkarības principus. Tāpat padome izvērtēja komiteju sagatavotos grozījumu projektus tādiem standartiem/vadlīnijām kā “Informācijas tehnoloģiju revīzijas”, “Informācijas sistēmu drošības revīzijas”, “Publisko iepirkumu revīzijas”, “Augstāko revīzijas iestāžu – audita tiesu darbības principi” un  “Valdību politiku rezultatīvo rādītāju noteikšanas un sasniegšanas izvērtēšana”.

Īpaša uzmanība tika pievērsta sagatavotajiem grozījumiem finanšu revīziju veikšanas pamatprincipos (ISSAI 200). Šis standarts ir būtiski pārstrādāts gan satura, gan formāta ziņā.

Būtiska sanāksmes darba daļa tika veltīta nākamā Padomes stratēģiskā plāna turpmākai standartu pilnveidošanai izstrādei, identificējot revīziju standartus, kas jāpārstrādā laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam. Pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes līdz šā gada novembrim iesniegs padomei priekšlikumus, savukārt padomes pienākums būs tos izvērtēt, izvirzīt prioritātes un izstrādāt īstenojamu plānu.

INTOSAI apvieno 194 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes. Revīziju standartus un vadlīnijas izstrādā INTOSAI komitejas un darba grupas. Savukārt padome veic INTOSAI komiteju un darba grupu izstrādāto standartu un vadlīniju kvalitātes kontroli un konsultē komitejas un darba grupas standartu izstrādes procesā.

Latvija ir viena no 15 valstīm, kuras pārstāvis strādā INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē. Darbam padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kuri profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā. Latvijas Republikas Valsts kontroli padomē pārstāv valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *