Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

22/06/2017 Drukāt šo rakstu

Valsts kontrole arī 2017. gadā iesaistīsies Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķu sasniegšanā un turpinās uzsāktās iniciatīvas Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas procesā. Projekta aktivitātes, kas iedalāmas trīs virzienos, plānots pabeigt līdz šā gada beigām.

Sadarbībā ar Zviedrijas karalistes augstāko revīzijas iestādi Valsts kontrole koordinēs starptautiskās sadarbības pasākumus – darba grupas lietderības un finanšu revīziju pilnveidošanas jomā. Tajās iesaistīsies pieredzējuši revidenti no Moldovas, Gruzijas un Latvijas augstākajām revīzijas iestādēm. Valsts kontroles eksperti katrā no projekta dalībvalstīm vadīs apmācības finanšu revīziju, lietderības revīziju un augstāko revīzijas iestāžu institucionālo jautājumu jomā, ietverot detalizētu apmācību vajadzību izpēti un analīzi. Latvijā notiks stratēģiskās sadarbības un īstenoto pasākumu izvērtēšanas darba grupas tikšanās, kurā piedalīsies visu projekta partnervalstu ARI amatpersonas.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa norāda, ka Valsts kontrole kā INTOSAI biedre ir starptautiski atzīta un novērtēta kā kompetents partneris ārējās revīzijas jomā. Līdzšinējā VK attīstība un gūtā pieredze, īstenojot reformas un kapacitātes stiprināšanas pasākumus, ir ļoti vērtīga. Ir svarīgi iesaistīties starptautiskos attīstības sadarbības pasākumos, kā šajā gadījumā, – sniedzot atbalstu Ukrainai, Gruzijai un Moldovai un apzinoties, ka tās savā pilnveides procesā ir līdzvērtīgos apstākļos, kādos reiz bija Latvijas Republikas Valsts kontrole. E. Krūmiņa ir gandarīta, ka Valsts kontroles profesionalitāte, pieredze un zināšanas ir novērtētas starptautiski, jo tā ir atzinība ne vien institūcijai, bet visai Latvijai.

Valsts kontrole ir bijusi aktīva starptautiskās Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija un īstenojusi dažādus sadarbības pasākumus, kas vērsti uz ES austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu attīstību. Tas ir būtisks instruments Latvijai un ES kopīgu attīstības sadarbības mērķu sasniegšanai.

Līdz šim Valsts kontrole ir sniegusi maksimālu iespējamo atbalstu budžeta ietvaros. Valsts kontrole ir sniegusi atbalstu un īstenojusi nozīmīgu starptautisku partneru un ekspertu sniegto rekomendāciju ieviešanu, tādējādi tuvinot Ukrainas augstāko revīzijas iestādi starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) piemērošanai. Citi attīstības sadarbības pasākumi veikti arī Moldovā un Gruzijā.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *