Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu un pieredzes nodošanu citu valstu Augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole turpina atbalsta sniegšanu un pieredzes nodošanu citu valstu Augstākajām revīzijas iestādēm

27/04/2018 Drukāt šo rakstu

2017. gada 22. septembrī tika uzsākts Valsts kontroles un Serbijas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) sadarbības (Twinning Light) projekts “Revīzijas kvalitātes kontrole Serbijas ARI”, kurš paredz Latvijas Republikas Valsts kontroles atbalstu Serbijas ARI kolēģiem iestādes stiprināšanā, gatavojoties dalībai Eiropas Savienībā.

Projekta ietvaros Valsts kontroles eksperti jau ir veikuši Serbijas ARI kvalitātes kontroles sistēmas izvērtēšanu, analizējot esošās sistēmas stiprās un vājās puses, kā arī tās atbilstību starptautiskajiem revīziju kvalitātes standartiem. Pamatojoties uz izvērtējumu, ir izstrādāts rīcības plāns, kura izpilde nodrošinās Serbijas ARI galvenā “produkta” – revīziju ziņojumu – kvalitāti un atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem, kā arī Serbijas tiesiskajam regulējumam.

Līdz šī gada aprīļa sākumam Valsts kontroles eksperti ir palīdzējuši Serbijas kolēģiem sagatavot vadlīnijas un pilnveidot procesus finanšu, lietderības un atbilstības revīziju kvalitātes kontrolei, kā arī kvalitātes kontroles sistēmas uzraudzībai. Balstoties uz izvēlētām pilotrevīzijām, ir veikta piedāvātās sistēmas testēšana.

Lai serbu kolēģi veiksmīgāk apgūtu jaunās kvalitātes vadības procedūras, šī gada 17.-20. aprīlī Valsts kontroles pārstāvji vadīja apmācību seminārus Serbijas ARI augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem.

Projekta vadītāja, Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve stāsta, ka “Serbijas ARI ir augstu novērtējusi Latvijas Republikas Valsts kontroles atbalstu un, jo īpaši – spēju iedziļināties Serbijas ARI darbības specifikā, izprotot Serbijas ARI darbības riskus un rezultātā – piemērojot revīziju kvalitātes vadības un monitoringa sistēmu tieši Serbijas ARI vajadzībām”. Serbijas ARI ir izteikusi vēlēšanos turpināt sadarbību ar Latvijas Republikas Valsts kontroli arī saistībā ar citiem revīziju darba organizēšanas jautājumiem.

Šī gada 10. maijā Belgradā, Serbijā notiks projekta noslēguma sanāksme, kuras laikā projekta partneri informēs Serbijas Nacionālās asamblejas (parlamenta) pārstāvjus, projekta donorus un Serbijas sabiedrību par projektā sasniegtajiem rezultātiem.

Twinning Light projekts ir kapacitātes stiprināšanas mērķsadarbības projekts. Projekta maksimālais finansējuma apmērs – 250 000 eiro tiek finansēts no Eiropas Savienības IPA programmas un Serbijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *