Sākumlapa » Jaunumi » Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

24/09/2019 Drukāt šo rakstu

Valsts kontrole starptautiskās sadarbības ietvarā piedalās Eiropas Savienības (ES) austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā, lai to darbībā palīdzētu integrēt starptautiskos revīziju standartus.

Šī projekta ietvaros no 23. līdz 25. septembrim Valsts kontroles eksperti uzturas Ukrainā, kur Ukrainas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par lietderības revīzijas darba praktiskajiem aspektiem.

 “Šodien mēs ne tikai esam pieprasīti starptautiskajā vidē kā konsultanti un padomdevēji, bet ar savu profesionālo pienesumu iesaistāmies arī augstāko revīzijas iestāžu darba vides uzlabošanā. Tādēļ ir svarīgi turpināt Valsts kontroles uzsāktās iniciatīvas, sniedzot profesionālu atbalstu Ukrainas kolēģiem un tuvinot Ukrainas Augstākās revīzijas iestādes darbību starptautiskajos standartos noteiktajiem principiem,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa, paužot gandarījumu par to, ka Valsts kontroles profesionalitāte, pieredze un zināšanas ir novērtētas starptautiski, jo tā ir atzinība ne vien institūcijai, bet visai Latvijai.

Valsts kontroles apmācību programma ir turpinājums nu jau četru gadu garumā īstenotajiem attīstības sadarbības projektiem Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai ISSAI integrācijas procesā. Attīstības sadarbības projektu plānots pabeigt līdz šā gada nogalei, tas tiek finansēts no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2019. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Valsts kontrole ir aktīva Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (EUROSAI) dalīborganizācija un īsteno dažādus sadarbības pasākumus, kas vērsti uz ES Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu attīstību. Tas ir būtisks instruments Latvijai un ES kopīgu attīstības sadarbības mērķu sasniegšanai.

Valsts kontroles eksperti šīs programmas ietvaros sniedz zināšanas un pieredzi par augstāko revīzijas iestāžu ētikas aspektiem un revīzijas kvalitātes kontroles procedūrām, kas ir svarīgi starptautiskajos standartos noteiktie principi kvalitatīvai revīzijas darba procesa nodrošināšanai.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *