- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

Valsts kontroles eksperti šonedēļ Kijevā Ukrainas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par lietderības revīzijas darba praktiskajiem aspektiem no to plānošanas līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Šādi Valsts kontrole turpina darbu Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā ceļā uz pilnīgu starptautisko standartu integrāciju to darbībā.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa ir gandarīta, ka Valsts kontroles profesionalitāte, pieredze un zināšanas tiek novērtētas starptautiski: ”Tā ir atzinība ne vien mūsu institūcijai, bet visai Latvijai. Līdzšinējā Valsts kontroles attīstība un pieredze ir ļoti vērtīga. Mums ir svarīgi iesaistīties starptautiskos attīstības sadarbības pasākumos, kā šajā gadījumā, – sniedzot atbalstu Ukrainas augstākajai revīzijas iestādei un apzinoties, ka tās savā pilnveides procesā ir līdzvērtīgos apstākļos, kādos reiz bija Latvijas Republikas Valsts kontrole.”

Valsts kontroles apmācību programma ir turpinājums jau trīs gadu garumā īstenotajiem attīstības sadarbības projektiem Ukrainas, Moldovas un Gruzijas augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšanai starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā. Attīstības sadarbības projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz šā gada nogalei, un tā īstenošana tiek finansēta no Ārlietu ministrijas administrētās Attīstības sadarbības politikas plāna 2018. gadam paredzētajiem līdzekļiem.

Valsts kontrole ir aktīva pasaules un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociāciju INTOSAI un EUROSAI dalīborganizācija un īsteno dažādus sadarbības pasākumus, kas paredzēti ES Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu attīstībai. Tas ir būtisks instruments Latvijai un ES kopīgu attīstības sadarbības mērķu sasniegšanai.