Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Valsts kontroles eksperti sniegs atbalstu Serbijas augstākajai revīzijas iestādei tās pilnveides procesos

Valsts kontroles eksperti sniegs atbalstu Serbijas augstākajai revīzijas iestādei tās pilnveides procesos

10/04/2017 Drukāt šo rakstu

2017.gada 16.martā Serbijas augstākā revīzijas iestāde ir apstiprinājusi Valsts kontroles projekta piedāvājumu tās kapacitātes celšanai, nodrošinot ES pirmsiestāšanās kritēriju izpildi ārējās revīzijas jomā. Projekta ietvaros Latvijas eksperti astoņu mēnešu garumā nodos zināšanas Serbijas kolēģiem par revīzijas kvalitātes kontroles un nodrošināšanas sistēmas pilnveidi un ieviešanu.

“Esam patiesi gandarīti par to, ka Valsts kontroles profesionalitāte, pieredze un zināšanas ir novērtētas arī Serbijas augstākajā revīzijas iestādē, par ko liecina saņemtais augstais Valsts kontroles projekta pieteikuma novērtējums Mērķsadarbības projektu konkursā, kurā visos kritērijos Valsts kontroles projekta piedāvājums pārsniedza sadarbības partnera prasības” norāda valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Serbijā no šī gada jūlija līdz 2018.gada martam Valsts kontroles profesionāļu komanda -trīs Valsts kontroles eksperti un viens eksperts no Zviedrijas augstākās revīzijas iestādes – projekta vadītājas, valsts kontrolieres padomnieces stratēģiskajos jautājumos Maritas Salgrāves, pārraudzībā ieviesīs ES finansētu kapacitātes celšanas projektu Twinning Light “Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē”.

Projekta gaitā paredzēts  vairāk par ierasto partnervalsts dokumentācijas analīzi un pilnveidi. Šajā Twinning Light projektā tiks nodrošināta arī praktiska apmācību programmas īstenošana, Serbijas kolēģu konsultēšana un atbalsta sniegšana tās jaunizveidotajām struktūrvienībām, lai harmonizētu starptautiskajos augstāko revīzijas iestāžu standartos noteiktos principus, piemērojot Latvijas labo praksi, ņemot vērā Serbijas augstākās revīzijas iestādes mandātu un institucionālos aspektus. “Esam paredzējuši līdztekus iestādes dokumentācijas pilnveidošanai, apmācību veikšanai un konsultāciju atbalstam īstenot arī pilotrevīzijas, kuras ietvaros jauniegūtās zināšanas un izstrādātā metodoloģija tiktu testēta reālā revīzijas darba procesa vidē. Tāpat paredzam arī Serbijas kolēģu stažēšanos gan pie mums Valsts kontrolē, gan Zviedrijas augstākajā revīzijas iestādē,” skaidro projekta vadītāja Marita Salgrāve.

Līdz šim Valsts kontrole ir bijusi  atbalsta saņēmēja un atsevišķos projektos piedalījusies kā partnere, nodrošinot ekspertu līdzdalību dažādu aktivitāšu īstenošanā. Šis ir pirmais Valsts kontroles patstāvīgi izstrādātais Twinning Light projekta piedāvājums.

Twinning Light projekts ir ES finansēts institūciju kapacitātes stiprināšanas neliela apjoma mērķsadarbības projekts. Latvija ir sagatavojusi Twinning Light projektu Nr. SR 13 IPA FI 02 17 TWL ” Audit Quality Control in the State Audit Institution”.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Komisijas izstrādātās IPA[1] programmas finansējuma. Maksimāli pieejamā summa projekta īstenošanai ir 250 000 eiro. Visi projekta līdzekļi pilnā apmērā finansēti no ES un Serbijas budžeta bez Latvijas finansiālās līdzdalības.


[1] Projektu īsteno, ievērojot Eiropas Komisijas 2007.gada 12.jūnija Regulā Nr. 718/2007, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (Instrument for the Pre-Accession Assistance – IPA) (turpmāk – Regula Nr. 718/2007), noteiktās prasības projektu ieviešanai.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *