Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Valsts kontroles pieredze pašvaldību revīzijās tiks izmantota starptautiskas labās prakses attīstīšanai

Valsts kontroles pieredze pašvaldību revīzijās tiks izmantota starptautiskas labās prakses attīstīšanai

20/04/2017 Drukāt šo rakstu

11. un 12. aprīlī Viļņā notika pirmā EUROSAI pašvaldību revīziju darba grupas sanāksme. Sanāksmes laikā tika izstrādāta un apstiprināta darba grupas rīcības programma un noteikta atbildība katrai iesaistītajai augstākajai revīzijas (ARI) iestādei. Latvijas, Horvātijas un Rumānijas pārstāvji būs atbildīgi par pašvaldību revīziju metodoloģijas apzināšanu un pilnveidošanu.

Pašvaldības ir iedzīvotājiem vistuvākā valsts pārvaldes forma, un tām ir liela nozīme labklājības nodrošināšanā. Valsts kontrole revīziju katrā pašvaldībā veic vismaz reizi trīs gados un ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi. Tāpēc kopā ar Horvātijas un Rumānijas kolēģiem Valsts kontrole būs atbildīga par EUROSAI dalībvalstīs izmantotās pašvaldību revīziju metodoloģijas apkopošanu, kā arī identificēs jomas, kurās var būt noderīgas rekomendācijas un vadlīnijas.

Darba grupā apkopotās zināšanas un pieredze ļaus arī Latvijas Republikas Valsts kontrolei precīzāk noteikt pašvaldību revīziju prioritātes par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, kā arī revīzijās sasniegt rezultātus, kas nodrošinātu likumīgu un racionālu publisko līdzekļu un mantas apsaimniekošanu atbilstoši pašvaldību funkcijām.

EUROSAI pašvaldību darba grupa (EUROSAI Task Force on Municipality Audit) izveidota EUROSAI valdes sanāksmē 2016. gada 13. un14. jūnijā. Darba grupas mērķi ir labās prakses un pieredzes apmaiņa, pašvaldības revīzijas sistēmas optimizācija un metodoloģijas pilnveidošana. Pašlaik darba grupā ir iesaistījušies 27 EUROSAI dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Latvijas Republikas Valsts kontroli pārstāv Piektā revīzijas departamenta Trešā sektora vadītājs Oskars Erdmanis.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *