Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Valsts kontroles projekta Serbijas ARI atbalstam oficiālā atklāšana

Valsts kontroles projekta Serbijas ARI atbalstam oficiālā atklāšana

22/09/2017 Drukāt šo rakstu

2017. gada 22. septembrī Valsts kontroles un Serbijas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) ciešas nākotnes sadarbības sākums tiek atzīmēts, atklājot projekta “Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē” intensīvāko posmu. Valsts kontroles eksperti sniegs atbalstu Serbijas kolēģiem ARI stiprināšanā, gatavojoties dalībai Eiropas Savienībā.

Tuvākajā laikā Valsts kontroles eksperti uzsāks Serbijas ARI kvalitātes kontroles sistēmas izvērtēšanu, analizējot pašreizējās kvalitātes vadības sistēmas stiprās un vājās puses, kā arī tās atbilstību aktuālajiem starptautiskajiem revīziju kvalitātes standartiem. Izvērtējums būs pamats turpmākajam darbam pie kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēmas uzlabošanas, sagatavojot tādu rīcības plānu, kas nodrošinātu Serbijas ARI galvenā “produkta” – revīziju ziņojumu – kvalitāti un atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem, Serbijas apstākļiem un tiesiskajam ietvaram, kas ietekmē ARI darbību.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa skaidro, ka “Serbija šobrīd ir līdzīgā situācijā kā Latvija pirms aptuveni 15 gadiem, kad aktīvi gatavojāmies iestāties Eiropas Savienībā. Tas nozīmē arī nopietnu pievēršanos publiskā finansējuma kontrolei. Darbs, ko šobrīd ieguldām Serbijas ARI attīstībā zināmā mērā ir kā “dots devējam atdodas”, jo arī mēs reiz bijām šādu zināšanu un labās prakses saņēmēji, bet nu esam gana profesionāli un starptautiski atzīti, lai varētu Latvijas pieredzi nest tālāk pasaulē.”

Projekta vadītāja, Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve uzskata, ka “Valsts kontrolei šādas sadarbības rezultātā ir iespēja paraudzīties uz problēmām, ar ko Latvijā reiz saskārāmies un rūpīgas iepriekš nosprausto stratēģisko mērķu izpildes rezultātā esam atrisinājuši. Sniedzot atbalstu kolēģiem viņu attīstības procesā, mēs varam ieraudzīt arī iespējas attīstīties pašiem, labot kādas iepriekš pieļautas nepilnības. Ņemot vērā, ka projektu īstenojam laikā, kad Valsts kontrole noslēdz vienu vidēja termiņa stratēģiju un gatavo nākamo uzsākšanai 2018. gadā, projekts tiek īstenots abpusēji izdevīgā laikā.”

Drīzumā projekta ietvaros tiks pabeigts rīcības plāns Serbijas ARI kvalitātes prasību ievērošanai un uzraudzībai. Līdz projekta noslēgumam 2018. gada maijā plāns tiks īstenots – sagatavotas vadlīnijas un pilnveidoti procesi finanšu, lietderības un atbilstības revīziju veikšanai. Projekta laikā ar Valsts kontroles ekspertu atbalstu notiks pilotrevīzijas, kas būs galvenais pārbaudes instruments jaunās kārtības iedibināšanai praksē – Serbijas ARI revidenti un iestādes vadība sapratīs, kā tā darbojas, turklāt nepieciešamības gadījumā tiks veikti uzlabojumi atbilstoši Serbijas situācijai. Lai serbu kolēģi veiksmīgāk apgūtu jaunās kvalitātes procedūras notiks arī apmācības un tiks sniegtas konsultācijas procesu izstrādes un testēšanas laikā.

Twinning Light projekts ir ES finansēts institūciju kapacitātes stiprināšanas neliela apjoma mērķsabiedrības projekts. Latvija ir sagatavojusi projektu Nr. SR 13 IPA FI 02 17 TWL “Audit Quality Control in the State Audit Institution” (Revīzijas kvalitātes kontrole augstākajā revīzijas iestādē).

Projekta maksimālais finansējuma apmērs – 250 000 eiro tiek finansēts no Eiropas Savienības IPA programmas un Serbijas valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *