- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontroles Sabiedriskā padome turpinās darbu atjaunotā sastāvā

Aktivizējot Valsts kontroles Sabiedriskās padomes darbu, apstiprināts tās jaunais sastāvs. Sabiedriskā padome pilda Valsts kontroles padomes padomdevēja funkcijas un sadarbībā ar Valsts kontroli informē un izglīto sabiedrību par Valsts kontroles revīzijās atklāto, aicinot valsts un pašvaldību institūcijas taupīgi, saimnieciski un lietderīgi izmantot publiskā sektora līdzekļus.

“Sadarbība ar sabiedrību ir ikvienas augstākās revīzijas iestādes būtiska darba daļa demokrātiskā valstī. Tikai sadarbībā mēs varam panākt tādas izmaiņas publiskajā pārvaldē, uz kādām visi ceram. Esmu pārliecināta, ka Sabiedriskā padome jaunajā sastāvā efektīvi strādās, atbalstot Valsts kontroles revīziju darbu un stiprinot sabiedrībā izpratni par neatkarīgas revīzijas iestādes lomu. Mēs sagaidām produktīvu sadarbību,” uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Darbam Valsts kontroles Sabiedriskajā padomē apstiprināti: