Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole aicina izteikt viedokli par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti

06/04/2018

Valsts kontrole uzsāk lietderības revīziju par ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāti un aicina darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un audžuģimenēm iesaistītos dalīties pieredzē par jomas problēmām.

Valsts kontroliere tiekas ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem

03/04/2018

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa otrdien, 3. aprīlī, tikās ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas pārstāvjiem un  iepazīstināja ar Valsts kontroles pieredzi ES fondu izlietojuma uzraudzībā Latvijā.

Valsts kontrole Parīzē piedalās INTOSAI publiskā sektora revīziju standartu pilnveidošanā

23/03/2018

Šā gada 19.–23. martā Parīzē (Francijā) notika ietekmīgākās starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes – FIPP– 7. sanāksme, kurā tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi.

Aizsardzības nozarei no līdzekļu tērētāja jākļūst par gudru investoru

22/03/2018

22.martā Valsts kontrole bija aicināta piedalīties Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku kopīgi rīkotajā Industrijas dienā 2018.

Valsts kontrole konstatē pārkāpumus Ķekavas novada pašvaldības policijā

15/03/2018

Revīzijā par pašvaldību darbību sabiedriskās kārtības jomā Valsts kontrole konstatējusi, ka Ķekavas pašvaldība nepilnīgi vērtē svarīgākās sabiedriskās kārtības problēmas novadā, savukārt trūkumi finansējuma kontrolē rada bažas par līdzekļu neekonomisku izlietojumu. Neprecīza ir arī pašvaldības policijas darbu uzskaite.

Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija?

14/03/2018

Ventspils pilsētas pašvaldība, uzdodot pašvaldības policijai nodrošināt domes amatpersonas ar autotransportu, rada maldīgu iespaidu par resursiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Pašvaldības policija paralēli tiešajiem pienākumiem iesaistās arī maksas pakalpojumu sniegšanā.

Valsts kontrole aicina ieviest skaidrību atskurbināšanas pakalpojumos

13/03/2018

Valsts kontrole rosina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju kopā ar citām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt vienotu normatīvo regulējumu atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai valstī.

Pašvaldībām efektīvāk jārisina sabiedriskās kārtības problēmas novados

12/03/2018

Valsts kontrole, veicot revīziju par pašvaldību darbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, sagatavojusi pašvaldību pašnovērtējuma anketu, kas ļaus pašvaldībām ne tikai analizēt savu darbu, bet arī plānot turpmākās darbības, ņemot vērā aktuālās problēmas un sabiedrības vajadzības.

Lietuvas kolēģi apgūst Valsts kontroles pieredzi kultūras un izglītības jomas revīzijās

27/02/2018

Pieredzes apmaiņas vizītē 26.–27. februārī Valsts kontrole uzņem kolēģus no Lietuvas augstākās revīzijas iestādes (Lietuvos Respublikos Valstybes Kontrole). Tikšanās mērķis – ar Lietuvas revidentiem dalīties Valsts kontroles pieredzē izglītības un kultūras jomas revīziju tēmu izvēlē.

Valsts kontrole stiprina izpratni par iekšējās kontroles sistēmu nozīmi konferencē Horvātijā

20/02/2018

Februāra vidū Valsts kontroles pārstāvji piedalījās starptautiskā konferencē “Pievienotā vērtība un labā prakse, ieviešot iekšējās kontroles sistēmas vietēja, reģionāla līmeņa un valsts pārvaldes iestādēs un to kapitālsabiedrībās” Zagrebā, Horvātijā.