Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole organizē semināru ES Austrumu partnerības valstu kolēģiem

11/12/2018

No 11. līdz 12. decembrim Rīgā uzturēsies Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu delegācijas, lai piedalītos Valsts kontroles organizētā seminārā, kura mērķis ir efektīvāka starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) ieviešana Austrumu partnerības valstu revīzijas iestāžu darbā.

Kas kavē un apgrūtina privātmāju būvniecību

07/12/2018

Būvniecības nozares attīstība ir būtiska ne tikai Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā, bet arī katrai ģimenei, kura nolēmusi uzbūvēt vai iegādāties māju. Latvijā katru gadu ar savas mājas būvniecības izaicinājumiem saskaras gandrīz divi tūkstoši ģimeņu.

Ilgais ceļš uz izglītību jeb Laiks individualizētiem risinājumiem skolēnu pārvadājumos

“Kāpt zinību kalnā”, “ceļš uz izglītību”, “sasniegt jaunus zināšanu apvāršņus” – latviešu valoda piedāvā ne vienu vien eifēmismu, kas netieši norāda – izglītības iegūšana paredz ne tikai zināmu garīgu piepūli, bet arī pārvietošanos telpā.

Valsts kontrole: jāmazina administratīvais slogs privātmāju būvniecībai

05/12/2018

Salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, Latvijā ir visvienkāršāk uzbūvēt privātmāju paša spēkiem, ievērojot normatīvo regulējumu. Tomēr būvniecības procesa administratīvais slogs un dažādu saskaņojumu laikietilpība to padara sarežģītu un nepamatoti apgrūtinošu gan būvētājiem, gan uzraugiem.

Skolēnu pārvadājumi – pašvaldību sāncensība par naudu, kas seko skolēnam

03/12/2018

Pašvaldībām organizējot skolēnu pārvadājumus,  pārsvarā tiek izvēlēts “viens risinājums visiem”, un izvēles pamatā nereti ir konkurence ar kaimiņu pašvaldībām par skolas bērniem un naudu, kas seko skolēniem, nevis izpratne par bērnu atšķirīgajām situācijām un vajadzībām.

Valsts kontrole stiprina Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kapacitāti

28/11/2018

Turpinot stiprināt Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitāti, Valsts kontroles eksperti šonedēļ uzturas Gruzijā, kur vada apmācību programmu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem. Apmācības pamatjautājumi skar revīziju kvalitātes kontroles jomu, revīziju plānošanu, kā arī saimnieciskā gada pārskatu revīziju aspektus.

Valsts kontroles Sabiedriskā padome turpinās darbu atjaunotā sastāvā

27/11/2018

Aktivizējot Valsts kontroles Sabiedriskās padomes darbu, apstiprināts tās jaunais sastāvs. Sabiedriskā padome pilda Valsts kontroles padomes padomdevēja funkcijas un sadarbībā ar Valsts kontroli informē un izglīto sabiedrību par Valsts kontroles revīzijās atklāto, aicinot valsts un pašvaldību institūcijas taupīgi, saimnieciski un lietderīgi izmantot publiskā sektora līdzekļus.

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

21/11/2018

Valsts kontroles eksperti šonedēļ Kijevā Ukrainas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par lietderības revīzijas darba praktiskajiem aspektiem no to plānošanas līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai.

Valsts kontroles eksperti vada apmācības Moldovas Augstākajā revīzijas iestādē

08/11/2018

Šonedēļ Valsts kontroles eksperti Moldovas Augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par revīzijas darba praktiskajiem aspektiem pašvaldībās. Specializētais apmācību kurss izstrādāts, balstoties rūpīgā Moldovas kolēģu vajadzību izzināšanā, un ir saskaņots ar starptautisko standartu prasībām augstākajām revīzijas iestādēm (ISSAI).

Elita Krūmiņa: pirmstiesas izmeklēšanas jomas sakārtošanā risinājumi jāmeklē aktīvāk

01/11/2018

Joprojām nav veikta vispusīga pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošo faktoru analīze un nav izstrādāti risinājumi situācijas uzlabošanai. Nepietiekami tiek risinātas kopumā pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti ietekmējošās problēmas, pārsvarā koncentrējoties uz jomām, ko kritiski novērtējuši ārvalstu eksperti.