Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

18/12/2017

Sabiedrība nevar būt pārliecināta, ka Latvijas augstākās izglītības sistēma virzās uz izcilību, jo tās attīstībai valstī nav noteikti pietiekami ambiciozi mērķi. To secinājusi Valsts kontrole, veicot augstākās izglītības finansēšanas sistēmas auditu.

Austrumu partnerības un ES kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu foruma dalībnieki tiekas ar Valsts prezidentu

14/12/2017

Šonedēļ Rīgā notiekošā ES Austrumu partnerības un ES kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu foruma dalībnieki trešdien, 13. decembrī, tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kā arī iepazinās ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas darbu.

Valsts kontrole rosina veidot racionālas pašvaldības

13/12/2017

Šodien, 13. decembrī, Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijā Valsts kontrole prezentēja priekšlikumus diskusijai par racionālu pašvaldību darbību un attīstību, kas vērsta uz iedzīvotāju vajadzībām. Diskusiju dokumentā apkopotas pēdējos piecos gados pašvaldību revīzijās gūtās atziņas un praksē balstīti secinājumi problēmu novēršanai.

Serbijas ARI speciālisti apgūst Valsts kontroles praksi kvalitātes kontrolē

11/12/2017

No 2017. gada 11. līdz 15.decembrim Twinning Light projekta ietvaros Valsts kontrolē viesojas Serbijas augstākās revīzijas iestādes vadība un speciālisti, lai praksē iepazītos ar Latvijas Republikas Valsts kontroles revīziju kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesiem.

Valsts kontroliere piedalās Kontaktu komitejas sanāksmē

20/10/2017

2017. gada 12.–13. oktobrī valsts kontroliere Elita Krūmiņa piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadības Kontaktu komitejas sanāksmē.

VK pieredzi stratēģiskās plānošanas jomā apgūst Bosnijas un Hercegovinas amatpersonas

18/10/2017

2017. gada 18. oktobrī Valsts kontrolē viesojās amatpersonas no dažādām Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes institūcijām. Delegācija iepazinās ar Valsts kontroles piemēru kā stratēģiskā plānošana un stratēģijas īstenošana ļauj labāk noteikt prioritāros darbības virzienus un mērķtiecīgi plānot resursus.

VIDEO: Kā pašvaldību revīziju rezultātus izmantot pēc iespējas plašāk?

17/10/2017

Šī gada 5. un 6. oktobrī Valsts kontroles Piektais revīzijas departaments sadarbībā ar Starptautiskās sadarbības daļu organizēja EUROSAI semināru par pašvaldību revīzijām.  Seminārā piedalījās kolēģi no 30 valstīm, meklējot atbildi uz jautājumu “Kā revīziju rezultātus izmantot pēc iespējas plašāk?”. 

Informācijas apmaiņas vizīte par “Rail Baltica”

16/10/2017

Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas 12. – 13. oktobrī Rīgā tikās, lai uzklausītu RB Rail pārstāvjus par “Rail Baltica” projekta progresu, risku vadību un problemātiku, kā arī savā starpā pārrunātu projekta norisi.

Pašvaldību darbības izaicinājumi – iekšējā kontrole un likumība

Valsts kontrole sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem un, veicot papildu revīzijas procedūras, Saimnieciskā gada pārskata revīzijā vērtē arī Pašvaldību gada pārskatu daļu. Pašvaldībās ir konstatētas fundamentālas kļūdas grāmatvedības uzskaitē. Gada pārskatu daļas vērtība, uz ko 2016. gadā zvērinātie revidenti ir vērsuši uzmanību vai pret ko iebilduši, ir 642, 4 milj. EUR.

VK: pirmstiesas izmeklēšanu kavē problēmas izmeklētāju kvalifikācijā, darba organizācijā un uzraudzībā

10/10/2017

Valsts kontrole ir izvērtējusi pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāti Valsts policijā (VP). Revīzijas mērķis bija atklāt cēloņus joprojām aktuālajām problēmām – ieilgušiem kriminālprocesiem, neizlemtu lietu uzkrājumam un sūdzībām par izmeklēšanas kvalitāti. Pirms vairāk nekā desmit gadiem pieņemtajam Kriminālprocesa likumam šīs problēmas vajadzēja risināt.