Sākumlapa » Jaunumi

Preses konference par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskata revīziju

01/10/2019

2019. gada 01. oktobrī plkst. 10.00 preses konferencē valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi Zita Zariņa un Edgars Korčagins informē par secināto finanšu revīzijā “Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” atklātajām problēmām un attiecīgi Valsts kontroles atzinumu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Valsts kontrole izveido pašnovērtējuma anketu pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā

27/09/2019

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu “Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē”. Tajā atklātie secinājumi liecināja, ka amatpersonas, kuru galvenais pienākums ir rūpēties, lai bez vecāku gādības palikušie bērni nekļūtu par “otrās šķiras cilvēkiem”, ne vienmēr savus darba pienākumus veic godprātīgi un pieļauj situācijas, kad netiek ievērots likums.

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

24/09/2019

Valsts kontrole starptautiskās sadarbības ietvarā piedalās Eiropas Savienības (ES) austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā, lai to darbībā palīdzētu integrēt starptautiskos revīziju standartus.

Pašvaldības aizņemas un būvē uz nebēdu – nepārdomāti projekti uzliek pamatīgu slogu pašvaldību budžetiem nākotnē

18/09/2019

Daudzu pašvaldību prakse, aizņemoties valsts budžeta finansējumu pārlieku lielu, pašvaldības reālajai situācijai un vajadzībām neatbilstošu objektu būvniecībai, liecina par īstermiņa domāšanu un bezatbildīgu attieksmi pret saviem nākotnes izdevumiem. Valsts kontrole 15 pašvaldībās vērtēja šādu infrastruktūras projektu ekonomiskā pamatojuma esamību, kā arī to plānošanu un īstenošanu.

Iedzīvotāju sniegtā informācija paplašina Valsts kontroles revīzijas apjomus

16/09/2019

Valsts kontrole 18. septembrī nodos atklātībai revīzijas rezultātus, kurā vērtēja pašvaldību infrastruktūras objektus, kas uzbūvēti par ES fondu finansējumu un Valsts kases izsniegtu aizņēmumu. Nozīmīgu ieguldījumu šīs revīzijas objektu izvēlē sniedza iedzīvotāju atsūtītā informācija.

Valsts kontrole revidēs Talsu pašvaldības saimniekošanu kapitālsabiedrībās

05/09/2019

Valsts kontrole ir uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā, kuras uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem.

Valsts kontrole: revīzijas ieteikumi palīdz sakārtot pedagogu atlīdzības sistēmu

02/09/2019

Nepilnu gadu pēc desmit pašvaldībās veiktās revīzijas “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” puse revidēto pašvaldību jau ieviesušas ieteikumus, tā novēršot nevienlīdzīgu attieksmi pret pedagogiem atlīdzības jautājumos un sakārtojot tos vēl pirms jaunā mācību gada sākuma.

Aicinām darbā valsts revidenta palīgus un palīdzes

27/08/2019

Aicinām pieteikties valsts revidenta palīga amata vietai, līdz 1. septembrim sūtot CV un pieteikuma vēstuli uz personals@lrvk.gov.lv. Nepieciešamas zināšanas par grāmatvedības standartiem un vismaz iesākta ekonomikas, grāmatvedības, finanšu vadības vai tiesībzinātņu izglītība. Plašāka informācija par iespējām, atlīdzību un prasībām šeit.

Likums pārkāpts, budžetam nodarīti zaudējumi, bet vainīgo nav

22/08/2019

Nesodāmības gaisotne turpina valdīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un tam padotajā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Ir aizritējis vairāk nekā gads kopš Valsts kontrole atklāja, ka koledžas direktoram prettiesiski izkārtota iespēja papildus algai saņemt arī izdienas pensiju. Kaitējums budžetam pārsniedz 170 tūkstošus eiro. Tiesībaizsardzības iestādes gan atzinušas, ka likums ir pārkāpts, bet kriminālprocess ir […]

Premjers un kultūras ministrs birokrātiskā vēstulē noraida Valsts kontroles aicinājumu uz atklātību

21/08/2019

Valsts kontrolei adresētā vēstulē, ko parakstījis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un kultūras ministrs Nauris Puntulis, noraidīts pirms pieciem gadiem sniegtais ieteikums izstrādāt skaidri saprotamu kārtību, kam tiek piešķirti bezmaksas ielūgumi uz valstiski nozīmīgiem, no valsts budžeta finansētiem pasākumiem. Ministru kabinets noraidījis arī  aicinājumu publiskot informāciju par uzaicinātajām personām.