Sākumlapa » Jaunumi

Valsts – Latvijas galvenais kapitālists, bet vai sekmīgs?

16/11/2016

Valsts kontrole publisko diskusiju dokumentu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. Diskusiju dokuments ir Valsts kontroles īstenoto revīziju ietvaros gūtās atziņas un pārdomas par izaicinājumiem, kas ļautu novērst sistēmiskas problēmas un aicināt sabiedrību uz labākiem risinājumiem.

Noslēdzies Valsts kontroles īstenotais apmācību cikls Ukrainas augstākajā revīzijas iestādē

14/11/2016

Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija ir bijusi aktīva sadarbības pasākumu īstenošanā attiecībā uz austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) darbības attīstību. Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) un Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritātes, var droši apgalvot, ka atbalsts attīstības sadarbības aktivitātēm, stiprinot austrumu partnerības valstu ARI darbības […]

Aicina veikt revīzijas par enerģētikas un klimata jautājumiem

26/10/2016

No 20. līdz 21.oktobrim Bratislavā, Slovākijā norisinājās ikgadējā Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme. Sanāksmes semināra tēma šogad bija veltīta ES enerģētikas politikas un klimata jautājumiem.

Nodibina darba grupu “Rail Baltica” projekta uzraudzīšanai

20/10/2016

Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šonedēļ norisinās ikgadējā Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme, kurā piedalās arī Valsts kontroles pārstāvji.

ES līdzfinansējumu Krievu salas projektam apdraud ne tikai ogļu kravu apjoma samazinājums

19/10/2016

18.oktobrī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tika ziņots par Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanas procesu pēc revīzijas “Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra””.

AS “Citadeles Banka” pārdošanas darījumā valdība – pati savu lēmumu ķīlniece

18/10/2016

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju “Vai akciju sabiedrības “Citadele banka” valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanas process ir bijis tāds, lai valsts iegūtu maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu?” AS “Citadeles banka” izveidojās Parex bankas restrukturizācijas rezultātā, nodalot kvalitatīvākos aktīvus no problemātiskajiem.

Pašvaldības dalās pieredzē par informācijas tehnoloģiju pārvaldību

13/10/2016

Valsts kontrole ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) atbalstu šonedēļ, 12.oktobrī, organizēja diskusiju ar pašvaldībām, lai atskatītos uz 2014.gadā pašvaldībās veikto revīziju “Programmnodrošinājuma pārvaldības izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību izglītības iestādēs”.

Stiprina sadarbību starp Latvijas un Ukrainas augstākajām revīzijas iestādēm

10/10/2016

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa kopā ar kolēģiem Aivaru Ērgli un Leldi Dimanti aizvadītajā nedēļā apmeklēja Ukrainas Augstāko revīzijas iestādi (ARI). Tikšanās notika projekta “Ukrainas, Moldovas un Gruzijas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko ARI standartu (ISSAI) integrācijas procesā” ietvaros.

Valsts kontrole sniedz ieskatu iestādes darbā LU maģistrantūras studentiem

07/10/2016

Šonedēļ, 6.oktobrī, Valsts kontroles telpās viesojās Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūras studiju programmas “Sabiedrības vadība” studenti, papildinot zināšanas par Valsts kontroles darbu un izaicinājumiem, ar ko nākas saskarties gan revīzijas iestādē, gan valsts pārvaldē strādājošajiem.

Valsts kontroliere tiekas ar Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras vadību

06/10/2016

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa šā gada 6. oktobrī tikās ar jaunizveidotās Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras (NKNA) priekšsēdētāju Natāliju Korčaku.Tikšanās notika pēc Ukrainas NKNA vadības iniciatīvas, jo aģentūras pārstāvji savas vizītes laikā Rīgā iepazīstas ar Latvijas Republikā (LR) izveidoto korupcijas novēršanas un apkarošanas sistēmu.