Sākumlapa » Jaunumi

Kā pilnveidot ambulatoro veselības aprūpi Latvijā?

26/01/2017

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju, kurā pētīja, vai ambulatoro veselības aprūpi Latvijā ir iespējams pilnveidot. Revīzijā vērtējām ģimenes ārstu gatavību savā praksē sniegt iespējami daudz pakalpojumu, vai ir sasniegtas plānotās ieceres profilakses jomā, vai ģimenes ārstu prakses ir pieejamas arī tālākajos Latvijas reģionos, kā arī, vai, pērkot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, VM ir rīkojusies racionāli.

Latvijā piemērojamos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus noteiks valsts kontrolieris

25/01/2017

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 15.decembrī apstiprināja grozījumus Zvērinātu revidentu likumā. Grozījumi likumā paredz Latvijas Augstākās revīzijas iestādes vadītāja – valsts kontroliera – kompetenci noteikt Latvijā piemērojamos publiskā sektora revīzijas standartus.

Saeima valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēl Elitu Krūmiņu

19/01/2017

Kā informē Saeimas Preses dienests, deputāti ceturtdien, 19.janvārī, valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēlēja līdzšinējo Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu. E.Krūmiņas kandidatūru atbalstīja 85 deputāti, bet pret nebalsoja neviens.

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

17/01/2017

Valsts kontrole paralēli vēl 12 Eiropas Savienības (ES) valstu augstāko revīzijas iestāžu veiktajām revīzijām ir noslēgusi ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtējumu “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai izglītības jomā.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa raidījumā 1:1

22/12/2016

20.decembrī Valsts kontroliere piedalījās LTV raidījumā “Viens pret vienu”, kurā stāstīja par līdz šim paveikto, aktuālajām revīzijām un nākotnē ieplānoto. Raidījumu varat noskatīties Latvijas Sabiedrisko mediju interneta platformā.

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju ”Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām”. Revīzijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanā neatbilstības nav konstatētas, taču nav arī gūta pārliecība par siltumenerģijas tarifa stabilitātes saglabāšanu ilgtermiņā.

Valsts kontroles eksperti uzstājas starptautiskā konferencē

14/12/2016

Valsts kontroles Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja Lelde Dimante piedalījās gadskārtējā starptautiskā konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2016”, kur uzstājās ar referātu “Valsts kontroles identificētie izaicinājumi pašvaldību darba pilnveidošanai”.

Rīgā notiks ES Austrumu partnerības Augstāko revīzijas iestāžu forums

13/12/2016

14.decembrī oficiālo 2 dienu vizīti Valsts kontrolē uzsāks Ukrainas, Moldovas, Gruzijas un Zviedrijas Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un pārstāvji. Vizītes laikā viesiem paredzēts tikties arī ar Valsts prezidentu un ārlietu ministru, kā arī piedalīties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē. 

Nepieciešama rūpīgāka un atbildīgāka valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju “SIA “Veselības aprūpes nekustamie īpašumi” (SIA “VANĪ”) darbības efektivitāte, pārvaldot veselības aprūpes sistēmas vajadzībām izmantotos valsts nekustamos īpašumus”. Revīzijā secināts, ka SIA “VANĪ” darbība nav attaisnojusi tās dibināšanas mērķi, savukārt tās likvidācija noritējusi pavirši un neatbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Arī Valsts kontrole uzņemas atbildību par starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu attīstību

05/12/2016

Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve no 2017. gada 1.janvāra uzsāks darbu ietekmīgākās starptautiskās revidentu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē (FIPP). INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes. Savukārt FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai.