Sākumlapa » Jaunumi

Pienācis laiks lemt par privatizācijas pabeigšanu, secina Valsts kontrole.

02/05/2016

Privatizācijai Latvijā ir sena vēsture, tomēr jau 2003.gadā valdība apzinājās, ka tās mērķi ir sasniegti un privatizācijas process ir jāvirza noslēguma fāzē. 2005.gadā tika pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, radot normatīvo bāzi, kam vajadzēja sekmēt privatizācijas procesa drīzu pabeigšanu.

77 miljonu eiro ES finansējuma nākotne Krievu salas projektam neskaidra, konstatē Valsts kontrole.

25/04/2016

Valsts kontrole revīzijā par Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskumu, efektivitāti un ekonomiskumu, vadot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, ir konstatējusi ne tikai pārkāpumus, bet arī profesionalitātes trūkumu.

Valsts kontrole organizē un vadīs Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sakaru koordinatoru sanāksmi

07/04/2016

7.aprīlī Valsts kontrole organizēs un vadīs Eiropas Savienības Kontaktu komitejas sakaru koordinatoru sanāksmi, kur piedalīsies 58 delegāti no 37 ARI, tostarp Eiropas revīzijas palātas un SIGMA (OECD) pārstāvji.

Eiropas Savienības kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sanāksme

06/04/2016

Šodien, 6.aprīlī Valsts kontrolē norisinās Eiropas Savienības kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sanāksme, kur piedalās 18 delegāti no 13 valstīm/iestādēm. Sanāksmes vadību uzņēmusies Bosnijas un Hercegovinas ARI. Tās laikā ir plānots apspriest kandidātvalstu informācijas apmaiņas tīkla aktualitātes, paralēlās lietderības revīzijas projektu, diskutēt par ARI neatkarību, revidentu atzinuma saturu un formulējumu, kā arī ARI […]

Valsts kontrole rosina pašvaldības pieredzes apmaiņai IKT jomas sakārtošanā.

Valsts kontrole ir noslēgusi 3 gadu sadarbības ciklu ar 14 Latvijas pašvaldībām ieteikumu ieviešanā informācijas tehnoloģiju jomā, kuri izrietēja no 2013.gadā veiktajā revīzijā „Programmnodrošinājuma pārvaldības izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību izglītības iestādēs” konstatētā.

Videokonference “Kapitālsabiedrību pārvaldība”

05/04/2016

2016. gada 31. martā Latvijas Pašvaldību savienībā notika videokonference par tēmu “Kapitālsabiedrību pārvaldība”, kurā piedalījās Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta Trešā sektora vadītājs Oskars Erdmanis, kā arī Daugavpils un Jelgavas pilsētu pašvaldību pārstāves.

Iedzīvotāju drošības interesēs ugunsdrošības uzraudzība ir jāuzlabo

29/03/2016

Ugunsgrēki tautsaimniecībai un valsts budžetam rada zaudējumus, iznīcinot vai sabojājot materiālās vērtības, apdraudot iedzīvotāju dzīvību un veselību, kā arī prasa būtiskus resursus dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekošana valstī “dreifē” – bez politikas, bez mērķiem, ar neskaidru nākotni, secina Valsts kontrole.

22/03/2016

Daudzdzīvokļu mājās kopumā dzīvo 68 % Latvijas iedzīvotāju. Lielākā daļa no tām ir celtas vēl pirms neatkarības atgūšanas, tātad – pirms 30 un vairāk gadiem. Gandrīz 80 % daudzdzīvokļu namu patlaban apsaimnieko pašvaldību kapitālsabiedrības, lai gan šāds risinājums sākotnēji bija paredzēts tikai uz laiku, līdz dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā pārvaldīšanā.

Invalīdu asistentu pakalpojumam nepieciešams atkārtots starts, secina Valsts kontrole.

18/03/2016

Asistenta pakalpojuma nepieciešamība personām ar invaliditāti dažādos attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos ir virzīta jau kopš 1998.gada.