Sākumlapa » Jaunumi

Nacionālais attīstības plāns: formalitāte vai objektīva nepieciešamība valsts attīstībai?

05/12/2019

Valērijs Stūris  Valsts kontroles politikas plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs “Prudentia” partneris Ģirts Rungainis, kura viedoklī allaž ieklausās ne tikai ekonomikas lietpratēji, savā nesen publiski paustajā replikā[1] Nacionālo attīstības plānu (turpmāk – NAP) novērtējis kā tehnisku dokumentu, kas Latvijai kā atvērtai un mazai ekonomikai esot vien higiēnas uzturētājs Eiropas Savienības noteikto izaicinājumu kontekstā.

Valsts kontroles eksperti vada apmācību programmu Moldovas kolēģiem

26/11/2019

No 25. novembra līdz 27. novembrim Valsts kontroles eksperti uzturas Moldovā, kur Moldovas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par augstāko revīzijas iestāžu ētikas aspektiem un revīzijas kvalitātes kontroles procedūrām, kas ir svarīgi starptautiskajos standartos noteiktie principi kvalitatīvai revīzijas darba procesa nodrošināšanai.

Valsts kontroliere saņem visaugstāko Latvijas valsts apbalvojumu

22/11/2019

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2019.gada 18.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieci Latvijas Republikas valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu. Sekojot tradīcijai, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18.novembrī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza augstākos valsts apbalvojumus. Pirmā apbalvojumu saņēma valsts kontroliere […]

Valsts kontrolē viesojas Valsts prezidents Egils Levits

31/10/2019

Valsts attīstības izdevumi un valsts budžeta veidošanas process, amatpersonu atbildības vērtēšana un ar to saistīto tiesību normu kvalitātes uzlabošana bija galvenās sarunas tēmas, šodien valsts kontrolierei un Valsts kontroles padomei tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu.

Kriminālsodu izcietušo atgriešanās cietumā joprojām reālāka nekā atgriešanās sabiedrībā

29/10/2019

Pirms desmit gadiem Latvijā tika ieviesta jauna – progresīvāka – pieeja kriminālsodītu personu atgriešanai sabiedrībā. Diemžēl pagaidām sistēma strādā tukšgaitā, jo gaidīto rezultātu nav. Tā pēc revīzijas par notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāti secina Valsts kontrole.

Valsts kontrole: saimniekošana Garkalnes novadā pēc principa bagāts dara kā grib …

24/10/2019

Garkalnes novadā, kurš ar 1460 eiro (2018) ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju ir bagātākais starp Latvijas pašvaldībām, iedzīvotāju nodokļu nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķērdīgi. Šādu nesaimniecisku ainu pēc veiktās revīzijas, kuras cēloņi lielā mērā saistās ar trūkumiem novada pārvaldības jautājumos, atklāja Valsts kontrole.

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

01/10/2019

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu.

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Ikgadējā revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskata pareizību Valsts kontrole konstatējusi nepieļaujamas tendences valsts attīstības izdevumu plānošanā, izlietošanā un uzraudzībā.

Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Pašvaldību deputātu atlīdzības jautājuma tiesiskā regulējuma sakārtošana joprojām nav uzsākta. Valsts kontroles veiktajā saimnieciskā gada pārskata revīzijā faktiski konstatēta tāda pati situācija, kāda tā bija pirms gada.

Juceklis pašvaldību iestāžu uzskaitē un pārvaldes uzdevumu nodošanā komersantiem

Informācija par pašvaldību institūcijām, iestādēm un kapitālsabiedrībām atrodama dažādos publiskajos avotos, tomēr tā ir atšķirīga un nereti pat maldinoša. Atšķirīga likumu prasību izpratne no dažādām pašvaldībām vērojama arī tad, kad tās kādu no savām funkcijām uzdod īstenot komersantiem.