Sākumlapa » Jaunumi

Pēc Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas pašvaldības ietaupa ap miljonu eiro gadā

19/08/2019

Ieviests 101 Valsts kontroles ieteikums un kopumā viena gada laikā ietaupīts gandrīz miljons eiro. Šāda ir bilance vienpadsmit pašvaldībās, kuras divu gadu laikā pēc Valsts kontroles revīzijas “Vai pašvaldību administratīvais resurss to funkciju īstenošanai tiek izlietots produktīvi un ekonomiski?” ir ieviesušas 99% ieteikumu un joprojām turpina pilnveidot savus iekšējos procesus, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti

16/08/2019

Atzīmējot Valsts kontroles 96. gadadienu, pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti sadarbības partneriem, kuru atsaucība un profesionalitāte 2018. gadā būtiski palīdzējusi Valsts kontroles darbā. Valsts kontroles Atzinības rakstus saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Prof. Dr. sc.soc. Anda Rožukalne un apvienība “Pilsēta cilvēkiem”.

Valsts kontrole: valsts aizsardzības spēju attīstībā jāuzlabo plānošana

14/08/2019

Pieaugot aizsardzībai piešķirtajam finansējumam, arvien aktuālāks kļūst jautājums, kāds ir sabiedrības ieguvums. Valsts kontrole secinājusi, ka Latvijas aizsardzības spēju attīstību galvenokārt kavē trūkumi plānošanā.

Valsts kontroles likuma grozījumi – amatpersonu atbildība kļūst personīga

01/08/2019

Šodien, 1. augustā, stājas spēkā grozījumi Valsts kontroles likumā, kas piešķir tiesības Valsts kontrolei lemt par zaudējumu piedziņu no amatpersonām un darbiniekiem, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības rezultātā. Jaunās normas mērķis ir stiprināt amatpersonu atbildību un godprātīgu rīcību ar nodokļu maksātāju naudu.

Valsts kontrole uzsāks apjomīgu revīziju par ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu

30/07/2019

Valsts kontroles darba plānā iekļauta lietderības revīzija “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte”. To plānots uzsākt 2019. gada 15. augustā un pabeigt līdz 2020. gada noslēgumam.

Lauksaimniecības sektorā atsevišķas nevalstiskās organizācijas gadiem ilgi bauda privilēģijas

22/07/2019

Lauksaimniecības nozares ietekmīgākās nevalstiskās organizācijas finansējuma saņemšanā no valsts budžeta bauda īpašas privilēģijas, kas nav raksturīgas nevalstiskajam sektoram valstī kopumā.

Trūkst atklātas un atbildīgas pieejas Zemkopības ministrijas fondu finansējuma izlietojumā

Zemkopības ministrija no valsts budžeta caur vēsturiski izveidotiem  fondiem finansē ar meža, medību un zivsaimniecības nozarēm saistītus projektus, ik gadu tam atvēlot  gandrīz divus miljonus eiro.

Rīgā aizvadīta vienpadsmitā Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI) Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes sanāksme.

05/07/2019

25.–28. jūnijā Rīgā, organizējot Starptautisko revīzijas standartu padomes (Padome ) sanāksmi, Valsts kontrole atkārtoti pierādīja, ka Latvija kļūst par publiskā sektora revīzijas standartu kompetences centru arī starptautiskā līmenī.

Cilvēkresursi veselības nozarē ilgstoši nav bijusi valsts prioritāte, situācija kritiska

03/07/2019

Kopš 2005. gada ir apstiprinātas dažādas pamatnostādnes, programmas un konceptuālie ziņojumi, kuri izstrādāti, lai Latvijā strādājošie mediķi būtu pieejami pacientu pieprasījumam atbilstošā skaitā un kvalifikācijā, tomēr Valsts kontrole revīzijā konstatējusi, ka šis mērķis ne tuvu nav sasniegts.

Vai tiesu darba efektivitātes rādītāji mainās un kas jādara turpmāk?

01/07/2019

Kopš revīzijas pabeigšanas par tiesu iekārtas attīstību Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija pusotra gada laikā, ieviešot gandrīz pusi no Valsts kontroles ieteikumiem, panākusi uzlabojumus tiesu sistēmas turpmākai attīstībai un tiesvedības procesu efektivitātes pieaugumam. Tomēr šā gada sākumā veiktā analīze liecina – vairākās būtiskās tiesu sistēmas darbības jomās joprojām nepieciešams meklēt iespējas uzlabojumiem.