Sākumlapa » Jaunumi

Revīzija no cita skatupunkta

29/09/2015

Lietderības revīzijas mērķis ir sniegt informāciju par to, cik lietderīgi tiek izlietoti valsts un pašvaldību līdzekļi un apsaimniekota manta. Šādās revīzijās revidenti pārbauda revidējamo vienību darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. „Pēc savas būtības lietderības revīzijas var dēvēt par «augstākās pilotāžas» revīzijām, un ar tādu veikšanu lepojas visas augstākās revīzijas iestādes citviet pasaulē,” tā jau 2013.gada […]

Rīgā viesojas Lietuvas valsts kontrolieris

24/09/2015

21.septembrī Valsts kontrolē viesojās Lietuvas augstākās revīzijas iestādes vadītājs – Arūnas Dulkys. Tikšanās laikā ar Latvijas Republikas Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu tika pārrunāti vairāki aktuāli augstāko revīzijas iestāžu darbības pilnveidei un turpmākai sadarbībai nozīmīgi jautājumi.

Noslēdzies Valsts kontroles darbības starptautiskais izvērtējums

16/09/2015

Atzinīgi novērtētas Valsts kontroles uzsāktās iniciatīvas darbības attīstībā un izteikta pateicība par sniegto atbalstu starptautiskajai ekspertu grupai kvalitatīva izvērtējuma ziņojuma tapšanā. Tādu vēstījumu līdz ar pašu ziņojumu Valsts kontrole saņēmusi no starptautiskās savstarpējās pārbaudes (Peer review) grupas pārstāvjiem.

VK pārstāvji piedalās Eiropas Sporta nedēļas konferencē

14/09/2015

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notikušajā konferencē „Esi aktīvs! – vadmotīvs bērnu un jauniešu iesaistei sportā un fiziskajās aktivitātēs” piedalījās arī Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta sektora vadītājs Oskars Erdmanis un valsts revidente – juriste Zane Riekstiņa. Ņemot vērā Valsts kontroles lietderības revīzijās par pašvaldību finanšu līdzekļu izlietojumu kultūrai, atpūtai un sportam konstatēto, O.Erdmanis savā runā […]

E-veselība. Vai deviņu gadu darba rezultāts ir „čiks”?

08/09/2015

E-veselība nozīmē elektronisku datu uzkrāšanu un pieejamību pacientiem un mediķiem, tās ir elektroniskas pacientu medicīniskās kartes, receptes, darbnespējas lapas un daudzi citi labumi, ko sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana. E-veselība padarītu pacientu un mediķu dzīvi vienkāršāku, ērtāku, lētāku, taupītu mūsu visu laiku, un būtu liels ieguvums veselības aprūpes sistēmai kopumā. Tātad e-veselība ir vērtējama […]

VK izstrādātie grozījumi likumos ir ceļā uz Saeimu

07/09/2015

Jau šo trešdien, 9.septembrī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā izskatīs Valsts kontroles (VK) izstrādātos grozījumus „Valsts kontroles likumā” un „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”.

VK rīko preses konferenci par revīzijā „Informācijas sistēmas veselības aprūpē” konstatēto

E-veselība Eiropas Savienībā izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā. Ieguvēji no e-veselības ieviešanas ir gan pacienti, gan ārsti un farmaceiti, gan veselības aprūpes sistēma kopumā.

Valsts kontroles speciālisti seminārā stāsta par lietderības revīzijām

31/08/2015

Valsts kontroles padomes locekle, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktore Lelde Dimante un Piektā revīzijas departamenta sektora vadītājs Oskars Erdmanis piedalījās Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centra organizētā seminārā.

Dzīvokļu īpašnieki apmaksā RNP izšķērdību, nolaidību un pat nelikumīgas darbības

20/08/2015

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noteiktās dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas pamatojums nav izsekojams un salīdzināms ar RNP faktiskajiem izdevumiem, kā arī maksā tiek iekļauti ar māju pārvaldīšanu nesaistīti izdevumi. Par to liecina revīzijā RNP konstatētais.

Valsts kontrolē notikusi gadskārtējā tikšanās ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem

12/08/2015

Lai stiprinātu sadarbību, atskaitītos par paveikto, iezīmētu nākotnes plānus un dalītos ar pieredzi š.g. 5.augustā Valsts kontroles telpās notika ikgadējā Valsts kontroles pārstāvju un valsts pārvaldes iekšējo auditoru tikšanās.