Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole: amatpersonu deklarācijas netiek pietiekami pārbaudītas

18/12/2015

Ik gadu iesniegtajām aptuveni 56 000 amatpersonu deklarācijām būtu jākalpo par efektīvu instrumentu, ar kura palīdzību sabiedrība, plašsaziņas līdzekļi un tiesībaizsardzības iestādes var efektīvi uzraudzīt valsts amatpersonu darbību. Deklarēšanās sistēmas galvenie mērķi ir mantiskā stāvokļa deklarēšana, interešu konflikta novēršana un sabiedrības informēšana.

A.Ērglis piedalās konferencē valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem

04/12/2015

Lai sniegtu praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai valsts un pašvaldību lēmumi Latvijā neradītu kaitējumu konkurencei, kā arī diskutētu par robežām starp pamatotu un nepamatotu konkurences ierobežošanu. Konkurences padome sadarbībā ar Valsts kanceleju 2.decembrī rīkoja konferenci “Konkurenci veicinoša valsts pārvalde: ieguldījums tautsaimniecības attīstībā”.

Labs pamats – attīstības plāna un budžeta plāna cieša sasaiste

02/12/2015

Noslēdzies piecu reģionālo semināru cikls par attīstības plānošanas un budžeta plānošanas sasaisti vietējā līmenī. Šajos semināros kopumā piedalījās 209 klausītāji gan no plānošanas reģioniem, gan no 68 Latvijas pašvaldībām, kā arī pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības un Valsts kases. Semināru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Jeruzalemē jaunie auditori dalās pieredzē un prezentē drosmīgas idejas

01/12/2015

No 9.novembra līdz 12.novembrim Jeruzalemē, Izraēlā notika Otrā Jauniešu EUROSAI konference , kurā piedalījās 77 dalībnieki no 40 valstīm. Latviju pārstāvēja Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta valsts revidente Laura Indrikova.

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar Jelgavas novada pensionāriem

30/11/2015

Atsaucoties Jelgavas pensionāru biedrības aicinājumam, valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi – Inga Vārava un Aivars Ērglis šodien tikās ar novada aktīvākajiem pensionāriem.

A.Ērglis piedalās konferencē „Atvērtā pašvaldība”

27/11/2015

Rīgas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāji, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedri, kā arī atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji šajās dienās pulcējās Rīgas domes Sēžu zālē, kur notika pašvaldības zinātniski praktiskā konference “Atvērtā pašvaldība”.

Valsts kontrole sniedz profesionālu atbalstu Ukrainas valdības pārstāvjiem

Lai iepazītos ar Latvijas pieredzi, integrējoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās, Valsts kontrolē viesojās plaša Ukrainas valdības delegācija. Ukraiņu kolēģus īpaši interesēja Valsts kontroles skatījums uz labas pārvaldības jautājumiem un Valsts kontroles sniegtie ierosinājumi labas pārvaldības pilnveidošanā.

E.Krūmiņa: ieguldītajiem resursiem IKT sistēmās ir jābūt ar atdevi

„Atskaites kritērijs ir rezultāts un ieguvumi, kurus varam vērtēt, kad projekts ir realizēts un iedzīvināts darbībā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, tas nedrīkst būt iegādes pašmērķis,” tā laikraksta Dienas bizness organizētajā konferencē „IKT nozares ilgtspējīga attīstība” uzsvēra valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontroles speciālisti seminārā izceļ labos piemērus

25/11/2015

Lai veicinātu pēc iespējas pilnīgāku izpratni un novērstu kļūdas gada pārskatu sagatavošanā, Valsts kase ik gadu rīko informatīvu semināru. Arī šogad seminārs ilgst trīs dienas 23., 24. un 27.novembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās pulcējot ministriju, pašvaldību grāmatvedības darbiniekus un citus interesentus.