Sākumlapa » Jaunumi

Uzsākts Valsts kontroles darbības novērtējums

29/04/2015

Valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, kas pārbauda valsts, pašvaldību un citu publisko personu rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu. Lai nodrošinātu starptautiskajos tiesību aktos noteiktā principa par augstāko revīzijas iestāžu neatkarību ievērošanu, Valsts kontroles darbība nav un nevar būt pakļauta citu publiskā sektora institūciju pārbaudēm.

Valsts kontrole saņem BSA gada balvu

27/04/2015

26.aprīlī, programmatūras autortiesību aizsardzības organizāciju Datorprogrammu autortiesību apvienības (DAA) un BSA|The Software Alliance (BSA) Gada balvu saņēma Valsts kontrole. 

Valsts kontrole gatavojas ES ARI un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju Kontaktu komitejas sanāksmei

Līdztekus citiem Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumiem Rīga 18. un 19.jūnijā kļūs arī par Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju Kontaktu komitejas sanāksmes mājvietu.

Valsts kontroliere piedalās Amerikas Tirdzniecības palātas biznesa pusdienās

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa 27.aprīlī piedalījās Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā rīkotajās pusdienās. Klātesošie pārrunāja jautājumus, kas skar valsts sabiedriskā sektora efektivitāti.

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar kolēģiem Austrijas augstākajā revīzijas iestādē

24/04/2015

Valsts kontroles padomes locekle Laura Graudiņa un Revīzijas un metodoloģijas departamenta sektora vadītāja Ilze Pavāre 23.aprīlī Vīnē tikās ar Austrijas augstākās revīzijas iestādes (Der Rechnungshof) pārstāvjiem.

Satiksmes ministrija pieļāvusi, ka AS „Pasažieru vilciens” „dzīvo pāri līdzekļiem”

20/04/2015

Plaši izskanējušās ziņas, ka AS „Pasažieru vilciens” (Pasažieru vilciens) ir nopietnas problēmas gan ar iekšējo kontroli un finanšu pārvaldību, gan ar kapitālsabiedrības pārvaldību, ir pilnībā apstiprinājušās. Valsts kontrole revīzijā nav guvusi pārliecību par to, ka 41,6 milj. EUR ir iztērēti iespējami efektīvākajā veidā.

VK norāda uz nopietniem trūkumiem SM izstrādātajā Latvijas ostu attīstības programmas projektā

15/04/2015

Vēstulē Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai teikts: „Valsts kontrole ir iepazinusies ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu. Gribam vērst Jūsu uzmanību uz, mūsuprāt, svarīgiem trūkumiem sagatavotajā dokumentā.

Arī nepatīkama un, iespējams, pārāk skarba kritika ir brīdinājuma signāls un iemesls pārdomām

02/04/2015

31. martā Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā tika skatīts Eiropas Revīzijas palātas atzinums par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbu Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanā.

Zemākā cena nav obligāta

Žurnālā „Iepirkumi” – saruna ar valsts kontrolieri E.Krūmiņu un VK padomes locekli A.Ērgli

Sanāksmē Potsdamā apspriež paralēlās revīzijas ziņojuma projektu

25. un 26. martā Vācijā, Potsdamā notika Eiropas Savienības Kontaktu komitejas VI Struktūrfondu darba grupas sanāksme. Latvijas augstāko revīzijas iestādi sanāksmē pārstāvēja Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora valsts revidente – juriste Baiba Skara.