Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

01/10/2019

Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā valsts grāmatvedības uzskaite tiek kārtota decentralizēti – neizmantojot iespēju ietaupīt budžeta līdzekļus. Finanšu uzskaites standartizācijas un grāmatvedības centralizācijas projektu ieviešana faktiski ir apstājusies.

VID jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākam

Pērn gandrīz 70,5 tūkstoši nodokļu maksātāju savlaicīgi nesaņēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus tādēļ, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) neizmanto tā rīcībā esošo informāciju.

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) arvien nav novērsis trūkumus informācijas sistēmu (IS) drošības pārvaldībā, uz ko Valsts kontrole norādīja jau 2015. gadā. Valsts kontroles ieskatā tas apdraud VID rīcībā esošo datu drošību.

Preses konference par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskata revīziju

2019. gada 01. oktobrī plkst. 10.00 preses konferencē valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi Zita Zariņa un Edgars Korčagins informē par secināto finanšu revīzijā “Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” atklātajām problēmām un attiecīgi Valsts kontroles atzinumu, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Valsts kontrole izveido pašnovērtējuma anketu pašvaldībām ārpusģimenes aprūpes jomā

27/09/2019

Šī gada aprīlī Valsts kontrole publiskoja revīzijas ziņojumu “Atņemtā bērnība. Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē”. Tajā atklātie secinājumi liecināja, ka amatpersonas, kuru galvenais pienākums ir rūpēties, lai bez vecāku gādības palikušie bērni nekļūtu par “otrās šķiras cilvēkiem”, ne vienmēr savus darba pienākumus veic godprātīgi un pieļauj situācijas, kad netiek ievērots likums.

Valsts kontroles eksperti dalās pieredzē ar Ukrainas kolēģiem

24/09/2019

Valsts kontrole starptautiskās sadarbības ietvarā piedalās Eiropas Savienības (ES) austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā, lai to darbībā palīdzētu integrēt starptautiskos revīziju standartus.

Pašvaldības aizņemas un būvē uz nebēdu – nepārdomāti projekti uzliek pamatīgu slogu pašvaldību budžetiem nākotnē

18/09/2019

Daudzu pašvaldību prakse, aizņemoties valsts budžeta finansējumu pārlieku lielu, pašvaldības reālajai situācijai un vajadzībām neatbilstošu objektu būvniecībai, liecina par īstermiņa domāšanu un bezatbildīgu attieksmi pret saviem nākotnes izdevumiem. Valsts kontrole 15 pašvaldībās vērtēja šādu infrastruktūras projektu ekonomiskā pamatojuma esamību, kā arī to plānošanu un īstenošanu.

Iedzīvotāju sniegtā informācija paplašina Valsts kontroles revīzijas apjomus

16/09/2019

Valsts kontrole 18. septembrī nodos atklātībai revīzijas rezultātus, kurā vērtēja pašvaldību infrastruktūras objektus, kas uzbūvēti par ES fondu finansējumu un Valsts kases izsniegtu aizņēmumu. Nozīmīgu ieguldījumu šīs revīzijas objektu izvēlē sniedza iedzīvotāju atsūtītā informācija.

Valsts kontrole revidēs Talsu pašvaldības saimniekošanu kapitālsabiedrībās

05/09/2019

Valsts kontrole ir uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā, kuras uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem.

Valsts kontrole: revīzijas ieteikumi palīdz sakārtot pedagogu atlīdzības sistēmu

02/09/2019

Nepilnu gadu pēc desmit pašvaldībās veiktās revīzijas “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” puse revidēto pašvaldību jau ieviesušas ieteikumus, tā novēršot nevienlīdzīgu attieksmi pret pedagogiem atlīdzības jautājumos un sakārtojot tos vēl pirms jaunā mācību gada sākuma.