Sākumlapa » Jaunumi

VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā

18/10/2018

Valsts ieņēmumu dienestam jānovērš virkne būtisku trūkumu iekšējās procedūrās un normatīvo aktu regulējumā, lai uzlabotu vairāku nodokļu un nodevu administrēšanu. To ir secinājusi Valsts kontrole, veicot 2017. gada valsts budžeta izpildes revīziju.

Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma

Latvijas pašvaldību deputātu atlīdzības sistēmā nepieciešamas pārmaiņas, padarot to taisnīgāku, vienkāršāku un skaidrāku un mazinot administratīvo slogu pašvaldībās. Valsts kancelejai, kas no Finanšu ministrijas ir pārņēmusi atbildību par publiskā sektora atlīdzības politikas jautājumiem, jāizvērtē iespēja mainīt pastāvošo smagnējo atlīdzības noteikšanas kārtību.

Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza

Pašvaldību gada pārskatos iekļautā informācija ir nepilnīga un nesniedz precīzas ziņas par pašvaldību ilgtermiņa ieguldījumiem (tai skaitā to valdījumā nodoto zemi zem publiskiem ūdeņiem), pašvaldību saistībām (tai skaitā aizņēmumiem, speciālo budžetu un pamatbudžetu), ieņēmumiem no ziedojumiem un  pašvaldību deputātu mēnešalgām.

Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

Ja netiks novērsti 2017. gada saimnieciskā gada pārskata revīzijā identificētie finanšu līdzekļu uzskaites trūkumi, valdība un sabiedrība nevarēs iegūt kvalitatīvu un pietiekamu informāciju par to, cik lieli publiskie līdzekļi tiks izlietoti Latvijas simtgades atzīmēšanai visā tās norises laikā.

Aicinām rīt, 18. oktobrī, uz preses konferenci par Latvijas Republikas 2017. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem revīzijas secinājumiem

17/10/2018

Cienījamie mediju pārstāvji! Ceturtdien, 18. oktobrī plkst. 10.00 Valsts kontrole rīko preses konferenci un publiskos revīzijas ziņojumu “Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”.

Eiropas augstākās revīzijas iestādes diskutē par revīziju nozīmi un atdevi sabiedrībai

12/10/2018

2018. gada 11.-12. oktobrī valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles darbinieki piedalās Eiropas Savienības valstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju sanāksmē Horvātijā.

Pedagogu darba samaksas sistēmai jākļūst vienkāršākai un saprotamākai

Lai novērstu lieku birokrātismu pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba uzskaitē un apmaksā, mazinātu augstos pārkāpumu riskus un padarītu sistēmu vienkāršāk uzturamu, valstī nepieciešami skaidrāki pedagogu darba samaksas noteikumi, uzskata Valsts kontrole.

Valdībām vajadzētu darīt daudz vairāk publiskā sektora ēku energoefektivitātes jomā

09/10/2018

BUDAPEŠTA-BRATISLAVA-BRISELE-LISABONA-RĪGA-SOFIJA-TALLINA-VIĻŅA – Rīcībai, kas demonstrētu valsts sektora vadošo lomu ēku energoefektivitātes nozarē, vajadzētu būt daudz vērienīgākai un sistemātiskākai.

Elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifi pakalpojuma lietotāju intereses nenodrošina pilnā apjomā

19/09/2018

Lai gan akciju sabiedrības “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi aprēķināti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai metodikai, nevar apgalvot, ka tarifos ir pilnībā nodrošinātas likumā noteiktās pakalpojuma lietotāju intereses.

Valsts kontrole aicina Regulatoru izvērtēt elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku

Valsts kontroles revīzijas secinājumi par akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifiem apliecina, ka jau pirms pāris gadiem saņemtās OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) rekomendācijas sabiedrisko pakalpojumu tarifu noteikšanā rūpīgi jāizvērtē un jāievieš, lai nodrošinātu un līdzsvarotu gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, gan lietotāju intereses.