Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontroles pārstāvji tiksies ar Jelgavas iedzīvotājiem

28/04/2014

Lai pārrunātu Valsts kontroles darbības prioritātes, kā arī revīzijās par Jelgavas pašvaldības izveidoto aģentūru darbību, par kapitālsabiedrību pārvaldību un par Zemgales plānošanas reģiona darbību konstatēto, Valsts kontrole aicina uz tikšanos Jelgavas pašvaldības pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un vietējos iedzīvotājus.

Valsts kontroliere tiekas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru

23/04/2014

15.aprīlī valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekļi – Ceturtā revīzijas departamenta direktore Marita Salgrāve un Piektā revīzijas departamenta direktors Aivars Ērglis tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Romānu Naudiņu.

Repetitio est mater studiorum (lat.) – atkārtošana ir zināšanu māte

16/04/2014

Kurš gan labāk par pašvaldību, to aģentūru un kapitālsabiedrību darbiniekiem varētu zināt, ko Valsts kontrole, revidējot šīs iestādes, ir atklājusi, uz kādiem pārkāpumiem norādījusi un kādus ieteikumus sniegusi? Tomēr tieši šie ļaudis (vairāk nekā pussimts) vakar, 15.aprīlī bija izbrīvējuši laiku, lai tiktos ar Valsts kontroles pārstāvjiem, kuri Jelgavā bija ieradušies uz tikšanos ar iedzīvotājiem, nevalstisko […]

Valsts kontrole iegūst jaunu instrumentu amatpersonu atbildības izvērtēšanai

11/04/2014

Šodien stājas spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”, kura 15.pants ir papildināts ar otro daļu, nosakot, ka, ja minētā likuma pārkāpumus konstatējusi Valsts kontrole, veicot revīziju, revidējamā vienība vai tās augstākā iestāde vai amatpersona piecu mēnešu laikā pēc tam, kad ir stājies spēkā Valsts kontroles lēmums par revīzijas […]

Valsts kontroliere tiekas ar izglītības un zinātnes ministri

07/04/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle, Pirmā revīzijas departamenta direktore Ieva Braunfelde 7.aprīlī tikās ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti un valsts sekretāri Sandu Liepiņu.

Valsts kontroliere tiekas ar ekonomikas ministru

04/04/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle, Ceturtā revīzijas departamenta direktore Marita Salgrāve 4.aprīlī tikās ar ekonomikas ministru Vjačeslavu Dombrovski.

Valsts kontrole atskatās uz 2013.gadā paveikto

26/03/2014

26.martā plkst. 12.30 Valsts kontrole rīkos pārskata sanāksmi par darba rezultātiem 2013.gadā un par 2014.gada prioritātēm. Atklātajā sanāksmē uzstāsies valsts kontroliere E.Krūmiņa un visi Valsts kontroles   padomes locekļi. Uz pārskata sanāksmi aicināti arī visu ministriju pārstāvji.

Valsts kontroliere tiekas ar Latvijas Bankas prezidentu

25/03/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa kopā ar padomes locekli, Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktori Leldi Dimanti 25.martā tikās ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un Latvijas Bankas Iekšējā audita pārvaldes vadītāju Leo Ašmani.

Valsts kontroliere tiekas ar kultūras ministri

24/03/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Pirmā revīzijas departamenta direktore Ieva Braunfelde 24.martā tikās ar kultūras ministri Daci Melbārdi. E.Krūmiņa iepazīstināja ministri ar aktualitātēm, kas saistītas ar 2013.gada finanšu pārskata revīziju Kultūras ministrijā, kā arī pastāstīja par Valsts kontroles šā gada darba prioritātēm.

Valsts kontroliere tiekas ar iekšlietu ministru

20/03/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa 20.martā tikās ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Sarunā piedalījās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane. Valsts kontroliere IeM pārstāvjus informēja par Latvijas augstākās revīzijas iestādes prioritārajiem darba virzieniem un iezīmēja būtiskākās problēmas, ko izgaismojušas nozarē veiktās revīzijas. Īpaša uzmanība tika veltīta secinājumiem pēc […]