Sākumlapa » Jaunumi

Valsts attīstībai piešķirtā nauda nesasniedz mērķus – to atklāj ministriju un centrālo iestāžu gada pārskati

16/05/2019

Valsts kontrole ir pabeigusi ikgadējās revīzijas par iestāžu gada pārskatu pareizību un informē par nepieļaujamām tendencēm valsts attīstības izdevumu plānošanā un izlietošanā.

Privatizācijas nebeidzamais stāsts sāk tukšot valsts budžetu

Privatizācija Latvijā tika uzsākta 1991. gadā. Kaut arī jau 2003. gadā tika atzīts, ka privatizācijas mērķis pamatā ir sasniegts un to plānots pabeigt līdz 2010. gadam, patiesībā process joprojām turpinās.

Ielūgumi uz valstiskiem pasākumiem joprojām tiek dalīti bez noteiktas kārtības un kritērijiem

Piecu gadu laikā Kultūras ministrija nav izveidojusi caurskatāmu un skaidru ielūgumu izsniegšanas kārtību, lai uz valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem aicinātu amatpersonas, juridiskās vai privātpersonas. Valsts kontrole jau 2014. gadā ministrijai sniedza šādu ieteikumu, tomēr līdz šim veiktās darbības nav bijušas pietiekamas.

Valsts policija pēc Valsts kontroles ieteikumiem sakārto savu auto saimniecību

Salīdzinot 2017. gada un 2018. gada datus Valsts policijas transportlīdzekļu degvielas patēriņa un nobraukuma analīzes jomā, Valsts kontrole konstatēja, ka faktiski izlietotais degvielas daudzums 2018. gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir samazinājies par 12,3% jeb 352 490 litriem, kas 2018. gadā ir devis valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu vairāk nekā 400 tūkstošu eiro apmērā.

Bērnu problēmu risināšanai paredzētā nauda aiziet ierēdņu piemaksām un prēmijām

Labklājības ministrijai papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 619 tūkstošu eiro apmērā pamatojums sākotnēji liek domāt, ka ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieki veiks papildu pienākumus, lai novērstu bērnu un ģimenes tiesību jomas problēmas. Tomēr Valsts kontrole 2018. gada finanšu revīzijā konstatēja, ka patiesībā piemaksas, naudas balvas vai prēmijas ierēdņiem piešķirtas par pašsaprotamiem un ikdienā […]

Salaspils kodolreaktors joprojām nav likvidēts

Kaut arī Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumus bija plānots uzsākt jau 2015.gadā un pabeigt piecu gadu laikā, 2018. gadā darbi joprojām nenotiek. Tikmēr pieaug vides radioaktīvā piesārņojuma risks.

Vienotais patvēruma meklētāju reģistrs top jau desmito gadu un izmaksā vairāk par miljonu eiro

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) jau kopš 2009.gada strādā pie Patvēruma meklētāju reģistra  izveides un uzlabošanas. Kaut arī šim mērķim līdz 2017.gadam jau bija izlietoti 813 361 eiro, tomēr izveidotā sistēma tā arī neaptvēra visus ar patvēruma meklēšanu saistītos procesus un iestādes.

Rīgas shēmas: šoreiz caur biedrībām un nodibinājumiem

13/05/2019

Dāsnas pašvaldības budžeta dotācijas, apšaubāmas ziedošanas shēmas, neizprotamas darbības ar preču zīmēm, iespējami fiktīvi darbinieki, neskaidri finansējuma piešķiršanas principi dažādu projektu īstenošanai un nepamatoti tēriņi dažādu izdevumu apmaksai.

Pacientu izredzes ātri un saprotami saņemt atlīdzību par ārstu kļūdām arvien zemas

08/05/2019

Ārstniecības riska fonds, kas tika izveidots, lai pacienti varētu saņemt atlīdzību par ārstniecības procesā nodarīto kaitējumu, faktiski nepilda savu galveno uzdevumu, jo tas nedarbojas pacientu interesēs.

Stipendiju piešķiršana profesionālajā izglītībā nepilnīgi regulēta un nevienlīdzīga pret izglītojamajiem

24/04/2019

Izglītības nozarē nav vienotas pieejas, kā profesionālās izglītības iestādes visiem izglītojamajiem nosaka stipendiju. Turklāt stipendijas tiek piešķirtas, nenosakot pat minimālās prasības saistībā ar sekmēm un mācību apmeklējumu vai citiem kritērijiem.