Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole: Straujumai jārīkojas, lai uzlabotu atbildību valsts pārvaldē

09/07/2014

2015. gada budžeta sagatavošanas laikā, kad plaši izskanējušas bažas par ierobežoto fiskālo telpu, īpaša uzmanība jāpievērš tādiem būtiskiem finanšu vadības jautājumiem, kā kontrole un atbildība, uzskata valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Vēstulē Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai E.Krūmiņa atgādina, ka pēc vairākiem Valsts kontroles (VK) atklātajiem pārkāpumiem valsts kapitālsabiedrībās, joprojām nav sekojusi konkrēta rīcība, kas nepieļautu līdzīgu […]

Cik un kā pašvaldības tērē kultūras, atpūtas un sporta pasākumiem?

08/07/2014

Valsts kontrole ir uzsākusi revīziju „Pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”. Revīzijas mērķis ir iegūt pārliecību, ka revīzijā iekļautajās 12 pašvaldībās 2013.gadā kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem paredzētie finanšu līdzekļi ir izlietoti efektīvi, ekonomiski un atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Revidenti noskaidros, vai ar šiem līdzekļiem pašvaldības […]

Valsts kontrole pārbauda atkritumu apsaimniekotājus, aicina sabiedrību iesaistīties

07/07/2014

Augstākā revīzijas iestāde uzsākusi revīziju „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas atbilstība plānotajiem mērķiem un tiesību aktu prasībām”. Šīs pārbaudes mērķis ir pārliecināties, vai pašvaldības ir nodrošinājušas, ka atkritumu apsaimniekošanas maksā ir iekļautas tikai pamatotas izmaksas, kā arī – vai pašvaldības un Valsts vides dienests nodrošina, ka tiek ievērotas vides aizsardzības prasības (t.sk. dalīta atkritumu savākšana).

Valsts kontrole iesaista sabiedrību revīziju plānošanā un informācijas apkopošanā

03/07/2014

Valsts kontrole maijā un jūnijā ir uzsākusi 22 revīzijas visdažādākajās nozarēs. Augstākā revīzijas iestāde pārbauda, cik efektīvi un likumīgi tērēta nodokļu maksātāju nauda, izvērtē institūciju atbildību par izlietotajiem līdzekļiem, kā arī to, cik godīgi un caurskatāmi pieņemti lēmumi par finanšu izlietojumu publiskajā sektorā. Visu šo aspektu vētīšanā ļoti liela nozīme ir sabiedrības atbalstam, ieinteresētībai un […]

EUROSAI IX kongress Hāgā

26/06/2014

16.-21.jūnijā Hāgā, Nīderlandē notika EUROSAI IX kongress, kurā piedalījās arī valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Marita Salgrāve.

VK: pasažieri maksā arī par SIA „Rīgas satiksme” amatpersonu dārgajām automašīnām

09/06/2014

SIA „Rīgas satiksme” (RS) veiktās sabiedriskā transporta pasažieru skaita prognozes ir apšaubāmas, pasažieru uzskaite ir nepilnīga, uz sabiedriskā transporta izdevumiem attiecināti arī tēriņi, kam nav saistības ar šo jomu un kas ir nelietderīgi, pat izšķērdīgi. Visu šo apstākļu kopums norāda uz to, ka RS noteiktais tarifs EUR 1,20 ir nepamatoti paaugstināts. Tāds ir galvenais Valsts […]

Lietderīgs – īp.v. – Tāds, kas atbilst noteiktam mērķim, noteiktai vajadzībai, derīgs

06/06/2014

Tā gan būtu liela nelaime, ja sabiedrība domātu tāpat kā LPS priekšsēdis A.Jaunsleinis. Pēdējās dienās viņš neapdomīgi izteicies, ka „Valsts kontrole var vērtēt likumību un procedūru, bet lietderību gan ne. Kas vienam ir lietderīgs, citam var nebūt. Tas būtu jāvērtē policijai, nevis VK.” Ļoti mulsinoši, lai neteiktu vairāk.

Valsts kontrole: Ķekavas pašvaldībā ir absolūts iekšējās kontroles trūkums

30/05/2014

Ķekavas pašvaldībā nav izpratnes par to, kādai jābūt iekšējās kontroles videi. Pat ja pašai pašvaldībai būtu interese pārbaudīt savu izdevumu atbilstību un pamatotību, attiecīgu atskaišu un dokumentu trūkums to liegtu izdarīt. Tā secinājuši Valsts kontroles (VK) revidenti, pārbaudot, vai laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Ķekavas novada pašvaldības rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu […]

Valsts kontroliere tiekas ar finanšu ministru

20/05/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Marita Salgrāve 16.maijā tikās ar finanšu ministru Andri Vilku. E.Krūmiņa iepazīstināja ministru ar Valsts kontroles prioritātēm 2014. gadā, kā arī būtiskākajiem 2013. gada dažādu nozaru revīziju ieteikumiem, kuru īstenošanā būtu nepieciešama finanšu ministra ieinteresētība un atbalsts.

Valsts kontrole: Valstī atgriežas “treknie gadi”

Dāsni apmaksāti vēl nesaņemti pakalpojumi, slēgti līgumi par darbiem, kas jādara pašiem, rīkoti pasākumi pilīs un restorānos, kā arī par Eiropas prezidentūrai paredzēto naudu apmaksāti regulārie izdevumi – tāda aina pavērās Valsts kontrolei, veicot ikgadējo ministriju un valsts centrālo iestāžu gada pārskatu revīziju.