Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrole: Ieslodzīto veselības aprūpes sistēmā ir problēmas ar vadību un uzraudzību

03/03/2014

Jauna slimnīca ar modernām iekārtām stāv pustukša un netiek izmantota, ilgstošs zobārstu trūkums, neskaidra aina vai un kādus veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītie patiešām saņem, nenoskaidrojams medikamentu  izlietojums gandrīz 113 tūkstošu latu apmērā – tādu ainu atklājusi Valsts kontrole (VK) revīzijā par ieslodzīto veselības aprūpes organizēšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un šim mērķim piešķirto budžeta līdzekļu […]

Valsts kontroliere tiekas ar aizsardzības ministru

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa 5.martā tikās ar aizsardzības ministru Raimondu Vējoni. E.Krūmiņa iepazīstināja ministru ar Valsts kontroles līdzšinējā darba rezultātiem un galvenajiem darbības virzieniem un prioritātēm 2014.gadā. I.Grīnhofa pastāstīja par revīzijās aizsardzības nozarē konstatēto, norādīja uz spilgtākajiem pārkāpumiem un nepilnībām, kā arī uzsvēra pozitīvos piemērus Valsts kontroles ieteikumu […]

Valsts kontroliere sāk tikšanos ar ministriem

27/02/2014

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa sākusi tikšanos ar jaunā Ministru kabineta locekļiem. Šajās sarunās valsts kontroliere iepazīstinās ministrus ar augstākās revīzijas iestādes paveikto pērn, kā arī ar šā gada darba virzieniem un prioritātēm. 24.februārī E.Krūmiņa tikās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. Nākamā saruna plānota ar satiksmes ministru Anriju Matīsu.

Valsts kontrole: esošā pedagogu atalgojuma sistēma nav efektīva

24/02/2014

Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcība ar mērķdotācijām pedagogu darba samaksai – vairāk nekā Ls 200 milj. gadā – nav bijusi efektīva, dažos gadījumos pat bijusi pretlikumīga.

Valsts kontroliere tiekas ar Ministru prezidenti

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa 24.februārī tikās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu. E.Krūmiņa informēja Ministru prezidenti par valsts augstākās revīzijas iestādes pagājušā gada darba rezultātiem un iepazīstināja ar galvenajiem darbības virzieniem 2014.gadā. Runājot par 2013.gada „skaļākajiem notikumiem”, amatpersonas bija vienisprātis, ka nepieciešama aktīvāka rīcība, izvērtējot Valsts kontroles konstatētos pārkāpumus un atbildīgo personu rīcību atsevišķos gadījumos. L.Straujuma […]

Valsts kontroliere tiekas ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi

21/02/2014

21.februārī Valsts kontrolē viesojās Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis. Tiekoties ar valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu un Valsts kontroles padomes locekļiem Maritu Salgrāvi un Aivaru Ērgli, tika pārrunāti plānošanas reģionu attīstības jautājumi, kā arī turpmākā sadarbība.

Mūsu darba rezultāts mērāms ieekonomēto līdzekļu apmērā

20/02/2014

„VK kā audita iestādes galvenais uzdevums ir revīziju rezultātā sniegt ieteikumus institūcijām, kā labāk pārvaldīt viņu rīcībā esošos resursus, norādīt uz atklātajiem pārkāpumiem. Mūsu darba rezultāts saskaņā ar starptautiski atzīto praksi ir mērāms ieekonomēto vai papildu iekasēto finanšu līdzekļu apmērā, nevis notiesāto personu skaitā.” 19.februārī prokuratūras struktūrvienību vadītāju gadskārtējā sanāksmē tā teica valsts kontroliere Elita […]

VK: Pacienti pārmaksā par valsts kompensējamajiem medikamentiem

10/02/2014

Veselības ministrijas (VM) politika kompensējamo medikamentu jomā nav īstenota sabiedrības interesēs, jo pēdējo gadu laikā būtiski ir palielinājusies pacientu piemaksa, tā secinājusi Valsts kontrole. Revīzijā konstatēts, ka 2011.gadā pacienti papildus piemaksājuši Ls 9,3 milj. vai vidēji Ls 2,84 par recepti, 2012.gadā – Ls 10,9 milj. vai Ls 3,12 par recepti, bet pērn pirmajā pusgadā jau – Ls […]

Valsts kontrole: VARAM attīstības redzējuma trūkuma dēļ Latvijas plānošanas reģionu pašreizējās darbības lietderība ir apšaubāma

05/02/2014

Latvijas plānošanas reģionu pašreizējās darbības lietderība ir apšaubāma, jo netiek sasniegti to darbības mērķi. Šādu situāciju izraisa ne tikai kļūdas pašu plānošanas reģionu darbā, bet arī likumdošanas nepilnības, finansējuma nepietiekamība un nepietiekams pārraugošo ministriju atbalsts un uzraudzība.

Valsts kontrole: Jelgavas domes kapitālsabiedrībās tērē tūkstošus par līgumu noformēšanu, dodas kolektīvos braucienos un apmaksā smaržu un alkohola iegādi

21/01/2014

Jelgavas pilsētas pašvaldība, pārvaldot kapitālsabiedrības, kurās tai ir izšķirīga ietekme, un ieguldot savu mantu un finanšu līdzekļus privātā komercsabiedrībā, nav nodrošinājusi šo kapitālsabiedrību darbības atbilstību tikai ar pašvaldības funkcijām saistītu mērķu sasniegšanai un normatīvo aktu prasībām, kā arī ir pieļāvusi, ka var tikt nelietderīgi izlietota daļa no 8,74 miljoniem latu.