Sākumlapa » Jaunumi

Valsts kontrolieres un tiesībsarga paziņojums par situāciju ārpusģimenes aprūpē un par nepieciešamību nekavējoties to mainīt

17/04/2019

Valsts kontrole un tiesībsargs ir neatkarīgas institūcijas ar atšķirīgiem mandātiem un izpētes metodēm. Tomēr savstarpēji neatkarīgi veiktā ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitātes izpētē abas institūcijas ir nonākušas pie līdzīgiem secinājumiem.

Elita Krūmiņa: Ārpusģimenes aprūpe turpina ražot sistēmas bērnus

Par ārpusģimenes aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem lielākajā daļā gadījumu tiek lemts tikai tad, kad jau ir apdraudēta bērna veselība vai pat dzīvība, bet gadījumos, kad ģimene jau ir nonākusi atbildīgo institūciju – bāriņtiesu un sociālo dienestu – redzeslokā, tās vilcinās rīkoties, gaidot, ka situācija ģimenē atrisināsies pati no sevis.

Valsts kontrole pievēršas infrastruktūras objektu revidēšanai pašvaldībās

10/04/2019

Valsts kontroles publiskais aicinājums sabiedrībai iesaistīties revīzijas objektu identificēšanā ir guvis lielu atsaucību un rezultātā rosinājis revidentus paplašināt plānotās revīzijas apjomus, par ko Valsts kontrole pateicas ikvienam informācijas sniedzējam.

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta delegācija

01/04/2019

Šā gada 1. un 2. aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē Valsts kontrolē uzturas Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un Gruzijas parlamenta pārstāvji. Vizīte notiek, lai stiprinātu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes darba atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem un labajai praksei, kā arī lai dalītos Valsts kontroles pieredzē par sadarbību ar parlamentu.

Kases aparātu reforma – bez nojausmas par noslēgumu un rezultātiem

25/03/2019

Piecus gadus ilgstošajai kases aparātu nomaiņai nav ne izsvērta rīcības plāna, ne skaidrības par nomaiņas galīgo termiņu. Likumības un lietderības revīzijā par kases aparātu reformu Valsts kontrole konstatējusi virkni trūkumu, kas bremzējuši veiksmīgu reformas īstenošanu.

Darbam Valsts kontroles padomē Saeima apstiprina Ingu Vilku

21/03/2019

Šodien, 21. martā, Latvijas Republikas Saeima Valsts kontroles padomes locekles amatā uz četriem gadiem apstiprināja dr.oec. Ingu Vilku.  Viņa amatā stāsies 26. martā un vadīs Valsts kontroles revīzijas departamentu, kas atbild par revīzijām Finanšu, Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Kultūras ministrijā, kā arī vairākās centrālajās valsts pārvaldes iestādēs.  

Valsts kontroliere ar Spānijas un Turcijas kolēģiem pārrunā starptautisko sadarbību ārējās komunikācijas jomā

25/02/2019

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa divu dienu darba vizītē tikās ar Spānijas un Turcijas augstāko revīzijas iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI)* valdes darba aktualitātes komunikācijas stratēģijas jomā.

Valsts kontrole iebilst idejai ļaut bērniem lietot medību ieročus

15/02/2019

Valsts kontrole neatbalsta Ieroču aprites likumā plānotās izmaiņas, kas ļautu medībās šaujamieročus izmantot jau no sešpadsmit gadu vecuma. Priekšlikums par šādas normas iekļaušanu likumā ir virzīts bez pietiekama ietekmes novērtējuma, par to nav notikušas konsultācijas un ir saņemti vairāku organizāciju iebildumi par šādas normas neatbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem.

Rīgas transporta infrastruktūras attīstība – neefektīva un nerisina problēmas

06/02/2019

Rīgas pašvaldība, attīstot pilsētas transporta infrastruktūru, rīkojusies neefektīvi, neekonomiski un neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Trūkst mērķtiecīgu risinājumu sen zināmām problēmām, savukārt esošo projektu īstenošana ir notikusi haotiski un necaurskatāmi.

Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā

Lai gan Rīgas pašvaldība ir noteikusi mērķi samazināt automašīnu skaitu pilsētas centrā, tā transporta plūsmas radītās problēmas pēc būtības nerisina. Valsts kontrole secinājusi, ka vienotas pieejas autostāvvietu jautājumā pašvaldībai nav: jau ilgstoši Rīgas centra ielas ir pārslogotas un pieaug arī ceļu satiksmes negadījumu skaits.