Sākumlapa » Jaunumi

Bērnu problēmu risināšanai paredzētā nauda aiziet ierēdņu piemaksām un prēmijām

16/05/2019

Labklājības ministrijai papildus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 619 tūkstošu eiro apmērā pamatojums sākotnēji liek domāt, ka ministrijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieki veiks papildu pienākumus, lai novērstu bērnu un ģimenes tiesību jomas problēmas. Tomēr Valsts kontrole 2018. gada finanšu revīzijā konstatēja, ka patiesībā piemaksas, naudas balvas vai prēmijas ierēdņiem piešķirtas par pašsaprotamiem un ikdienā […]

Salaspils kodolreaktors joprojām nav likvidēts

Kaut arī Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumus bija plānots uzsākt jau 2015.gadā un pabeigt piecu gadu laikā, 2018. gadā darbi joprojām nenotiek. Tikmēr pieaug vides radioaktīvā piesārņojuma risks.

Vienotais patvēruma meklētāju reģistrs top jau desmito gadu un izmaksā vairāk par miljonu eiro

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) jau kopš 2009.gada strādā pie Patvēruma meklētāju reģistra  izveides un uzlabošanas. Kaut arī šim mērķim līdz 2017.gadam jau bija izlietoti 813 361 eiro, tomēr izveidotā sistēma tā arī neaptvēra visus ar patvēruma meklēšanu saistītos procesus un iestādes.

Rīgas shēmas: šoreiz caur biedrībām un nodibinājumiem

13/05/2019

Dāsnas pašvaldības budžeta dotācijas, apšaubāmas ziedošanas shēmas, neizprotamas darbības ar preču zīmēm, iespējami fiktīvi darbinieki, neskaidri finansējuma piešķiršanas principi dažādu projektu īstenošanai un nepamatoti tēriņi dažādu izdevumu apmaksai.

Pacientu izredzes ātri un saprotami saņemt atlīdzību par ārstu kļūdām arvien zemas

08/05/2019

Ārstniecības riska fonds, kas tika izveidots, lai pacienti varētu saņemt atlīdzību par ārstniecības procesā nodarīto kaitējumu, faktiski nepilda savu galveno uzdevumu, jo tas nedarbojas pacientu interesēs.

Stipendiju piešķiršana profesionālajā izglītībā nepilnīgi regulēta un nevienlīdzīga pret izglītojamajiem

24/04/2019

Izglītības nozarē nav vienotas pieejas, kā profesionālās izglītības iestādes visiem izglītojamajiem nosaka stipendiju. Turklāt stipendijas tiek piešķirtas, nenosakot pat minimālās prasības saistībā ar sekmēm un mācību apmeklējumu vai citiem kritērijiem.

Valsts kontrolieres un tiesībsarga paziņojums par situāciju ārpusģimenes aprūpē un par nepieciešamību nekavējoties to mainīt

17/04/2019

Valsts kontrole un tiesībsargs ir neatkarīgas institūcijas ar atšķirīgiem mandātiem un izpētes metodēm. Tomēr savstarpēji neatkarīgi veiktā ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitātes izpētē abas institūcijas ir nonākušas pie līdzīgiem secinājumiem.

Elita Krūmiņa: Ārpusģimenes aprūpe turpina ražot sistēmas bērnus

Par ārpusģimenes aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem lielākajā daļā gadījumu tiek lemts tikai tad, kad jau ir apdraudēta bērna veselība vai pat dzīvība, bet gadījumos, kad ģimene jau ir nonākusi atbildīgo institūciju – bāriņtiesu un sociālo dienestu – redzeslokā, tās vilcinās rīkoties, gaidot, ka situācija ģimenē atrisināsies pati no sevis.

Valsts kontrole pievēršas infrastruktūras objektu revidēšanai pašvaldībās

10/04/2019

Valsts kontroles publiskais aicinājums sabiedrībai iesaistīties revīzijas objektu identificēšanā ir guvis lielu atsaucību un rezultātā rosinājis revidentus paplašināt plānotās revīzijas apjomus, par ko Valsts kontrole pateicas ikvienam informācijas sniedzējam.

Latviju pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un parlamenta delegācija

01/04/2019

Šā gada 1. un 2. aprīlī pieredzes apmaiņas vizītē Valsts kontrolē uzturas Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes un Gruzijas parlamenta pārstāvji. Vizīte notiek, lai stiprinātu Gruzijas Augstākās revīzijas iestādes darba atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem un labajai praksei, kā arī lai dalītos Valsts kontroles pieredzē par sadarbību ar parlamentu.