Sākumlapa » Jaunumi

Revīzijā atklāti trūkumi sabiedrisko mediju uzrauga un sabiedrisko mediju darbībā

23/10/2018

Nepietiekams finanšu ieguldījums ilgtermiņa vajadzībās, paļaušanās uz politiķu labvēlību, ka neatliekamos gadījumos varēs saņemt naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, stagnējoša sabiedriskā pasūtījuma pārvaldība, skaidra nozares attīstības redzējuma vidējam termiņam neesamība.

Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?

“Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?” Par NEPLP, LTV un Latvijas Radio veiktās revīzijas rezultātiem un secinājumiem žurnālistus informē Valsts kontroles padomes locekle Inese Kalvāne un Pirmā revīzijas departamenta pirmā sektora vadītāja Sandra Zunde.

Valsts kontrole sniegusi atzinumu ar iebildēm par 2017. gada valsts budžetu

18/10/2018

Valsts kontrole sniegusi Saeimai atzinumu par gada apjomīgākās finanšu revīzijas – saimnieciskā gada pārskata revīzijas – rezultātiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī par 2017. gada valsts kopbudžeta pārskatu sniegts atzinums ar iebildi.

VID jānovērš būtiski trūkumi nodokļu administrēšanā

Valsts ieņēmumu dienestam jānovērš virkne būtisku trūkumu iekšējās procedūrās un normatīvo aktu regulējumā, lai uzlabotu vairāku nodokļu un nodevu administrēšanu. To ir secinājusi Valsts kontrole, veicot 2017. gada valsts budžeta izpildes revīziju.

Būtiski jāmaina pašvaldību deputātu atlīdzības sistēma

Latvijas pašvaldību deputātu atlīdzības sistēmā nepieciešamas pārmaiņas, padarot to taisnīgāku, vienkāršāku un skaidrāku un mazinot administratīvo slogu pašvaldībās. Valsts kancelejai, kas no Finanšu ministrijas ir pārņēmusi atbildību par publiskā sektora atlīdzības politikas jautājumiem, jāizvērtē iespēja mainīt pastāvošo smagnējo atlīdzības noteikšanas kārtību.

Pašvaldību gada pārskatos sniegtā informācija – nepilnīga un neprecīza

Pašvaldību gada pārskatos iekļautā informācija ir nepilnīga un nesniedz precīzas ziņas par pašvaldību ilgtermiņa ieguldījumiem (tai skaitā to valdījumā nodoto zemi zem publiskiem ūdeņiem), pašvaldību saistībām (tai skaitā aizņēmumiem, speciālo budžetu un pamatbudžetu), ieņēmumiem no ziedojumiem un  pašvaldību deputātu mēnešalgām.

Latvijas simtgadei paredzētie līdzekļi – atbilstoši mērķiem, bet nepietiekami uzraudzīti

Ja netiks novērsti 2017. gada saimnieciskā gada pārskata revīzijā identificētie finanšu līdzekļu uzskaites trūkumi, valdība un sabiedrība nevarēs iegūt kvalitatīvu un pietiekamu informāciju par to, cik lieli publiskie līdzekļi tiks izlietoti Latvijas simtgades atzīmēšanai visā tās norises laikā.

Aicinām rīt, 18. oktobrī, uz preses konferenci par Latvijas Republikas 2017. gada pārskata par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem revīzijas secinājumiem

17/10/2018

Cienījamie mediju pārstāvji! Ceturtdien, 18. oktobrī plkst. 10.00 Valsts kontrole rīko preses konferenci un publiskos revīzijas ziņojumu “Par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem”.

Eiropas augstākās revīzijas iestādes diskutē par revīziju nozīmi un atdevi sabiedrībai

12/10/2018

2018. gada 11.-12. oktobrī valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles darbinieki piedalās Eiropas Savienības valstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadītāju sanāksmē Horvātijā.

Pedagogu darba samaksas sistēmai jākļūst vienkāršākai un saprotamākai

Lai novērstu lieku birokrātismu pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba uzskaitē un apmaksā, mazinātu augstos pārkāpumu riskus un padarītu sistēmu vienkāršāk uzturamu, valstī nepieciešami skaidrāki pedagogu darba samaksas noteikumi, uzskata Valsts kontrole.