Sākumlapa » Jaunumi » VK: Jāuzlabo finanšu vadība VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

VK: Jāuzlabo finanšu vadība VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

03/01/2014 Drukāt šo rakstu

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (VSIA „Vaivari”) sniegto maksas pakalpojumu cenu pamatotība nav izsekojama, jo centrā nav izstrādāta un apstiprināta maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanas metodika, kā arī revīzijā centrs nevarēja iesniegt cenu aprēķiniem izmantotos pamatdatus.

Turklāt pastāv risks, ka centrs nav īstenojis godīga euro ieviesēja principus, cenu palielināšanu saistot ar latu pielīdzināšanu euro, jo VSIA „Vaivari” ar 01.09.2013. ir apstiprinājusi jaunu pakalpojumu cenrādi, kurā ir palielinājusi cenas gandrīz visiem pakalpojumiem, piemēram, papildu samaksa par pacienta uzturēšanos vienvietīgā istabā (ja ir iespēja) ir palielināta no Ls 10 uz Ls 14,06 jeb EUR 20, tas ir, par 41%.

Revīzijā konstatēts, ka VSIA „Vaivari” veiktā rehabilitācijas pacientu reģistra uzskaite nav pilnīga, caurskatāma un nenodrošina pietiekamu kontroli pār pacientu secīgu iekļaušanu reģistrā, tai skaitā nenodrošina pietiekamu informāciju par pacientu virzību rindā.

VSIA „Vaivari” arī nav nodrošināta efektīva darba samaksas organizācija, līdz ar to revidējamā laika posmā finanšu līdzekļi Ls 10 360 apmērā ir izlietoti nelietderīgi, jo centrs ir gan nepamatoti aprēķinājis darbiniekiem atlaišanas pabalstus Ls 5013 apmērā, gan aprēķinājis darbiniekiem prēmijas Ls 3956 apmērā.

Revīzijā konstatēts, ka VSIA „Vaivari”, iegādājoties preces un pakalpojumus, ne visos gadījumos ir rīkojusies atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, tāpēc pastāv risks, ka VSIA „Vaivari” nav izvēlējusies izdevīgāko piedāvājumu un revidējamā laika posmā finanšu līdzekļus Ls 24 666 apmērā ir izlietojusi neefektīvi.

Revīzijā konstatēts, ka VSIA „Vaivari” nav izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu, kas sniegtu pārliecību, ka degviela ir iegādāta un braucieni veikti darba vajadzībām. Vairākos gadījumos ceļazīmē norādītais transportlīdzekļa degvielas atlikums ir lielāks nekā faktiskais transportlīdzekļa degvielas tvertnes tilpums, un ceļazīmē norādītais odometra rādījums neatbilst transportlīdzekļa odometra rādījumam saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem. Atbilstoši ceļazīmēs norādītajai informācijai vairākos gadījumos darbinieks vienlaikus ir braucis ar diviem transportlīdzekļiem.

Lai novērstu revīzijā konstatētās nepilnības, VSIA „Vaivari” ir sniegti 20 ieteikumi darba samaksas organizācijā, iepirkumu veikšanas procesā, izdevumu ekonomiskā izlietojumā, rehabilitācijas pacientu rindas vadībā un sniegto pakalpojumu maksas noteikšanā un aprēķināšanā, kurus ieviešot, tiks nodrošināts centram piešķirto finanšu līdzekļu ekonomisks, lietderīgs un tiesisks izlietojums, kā arī būs izsekojama centra pakalpojumiem noteikto cenu pamatotība.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *