- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

VK speciālisti sniedz profesionālu atbalstu ārvalstu kolēģiem

No 19.novembra līdz 20.novembrim Valsts kontrolē viesojās Moldovas, Gruzijas, Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Šīs tikšanās mērķis bija veicināt profesionālās kapacitātes tālāku attīstību finanšu revīziju veikšanā saskaņā ar Starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem.

Valsts kontroles darbinieki iepazīstināja Gruzijas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu darbiniekus ar savu pieredzi praktiskajā standartu piemērošanā dažādu revīzijas jautājumu izskatīšanā.