Valsts revidents

Mēs esam publisko resursu uzraugs un gādājam, lai tie kalpo kopējam labumam. Katru gadu Valsts kontrole veic gan 27 finanšu revīzijas, gan vairāk nekā 20 lietderības un atbilstības revīzijas, un aiz katras revīzijas, katras jaunas analītiskās pieejas vai idejas ir profesionāls un aizrautīgs mūsu darbinieku ikdienas darbs un atbildība par tā rezultātiem. Mūsu darbs nekad neapstājas, tāpēc Valsts kontrole aicina mūsu ekspertu komandām dažādās jomās pievienoties kolēģus, kuri dos savu ieguldījumu dažādu nozaru finanšu un/vai lietderības revīziju veikšanā, lai veicinātu sabiedrības labklājību. 

Valsts revidents (finanšu/atbilstības/lietderības revīzijām)

Darba pienākumu īss apraksts

 • piedalīties revīziju gaitas plānošanā, izpētot tēmas un nozares problēmsituācijas;
 • kvalitatīvi sagatavot, apkopot, izvērtēt revīzijām nepieciešamo informāciju;
 • finanšu revīziju ietvaros padziļināti izvērtēt revidējamo vienību darbību un finanšu pārskatu pareizību un atbilstību normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām. Savukārt lietderības/atbilstības revīzijās vērtēt revidējamo vienību darbību likumību, ekonomiskumu, produktivitāti un efektivitāti.
 • sagatavot kvalitatīvus dažāda veida un apjoma darba dokumentus.

 

Mēs piedāvājam

 • kļūt par būtisku daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā strādājot ar aktuāliem jautājumiem dažādās nozarēs;
 • profesionālu, atbalstošu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;
 • sadarbības iespējas un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • atalgojumu atbilstoši zināšanām un prasmēm 1385-1875 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • ievadīšanu darbā;
 • izaugsmes iespējas;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

 

Mēs sagaidām

 • augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadībā vai tiesību zinātnē;
 • vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā pēdējo 5 gadu periodā;
 • pieredzi dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā;
 • analītisku un elastīgu domāšanu;
 • precizitāti laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko revīzijas standartu ievērošanā;
 • nevainojamu reputāciju;
 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu valodā.

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • zināšanas budžeta iestāžu grāmatvedībā un budžeta vadībā, grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu zināšanas un prasme tos izmantot darbā;
 • zināšanas par valsts budžeta ieņēmumu administrēšanu un uzskaiti.

 

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus ar norādi “valsts revidenta amatam” lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv:
1) motivācijas vēstuli
(ietverot motivāciju strādāt vai nu finanšu vai lietderības/atbilstības revīzijās un pamatojot savu izvēli);

2) CV.

 

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.