Valsts revidents

Katru gadu Valsts kontrole veic gan 27 finanšu revīzijas, gan vairāk nekā 20 lietderības un atbilstības revīzijas, un aiz katras revīzijas, katras jaunas analītiskās pieejas vai idejas ir profesionāls un aizrautīgs mūsu darbinieku ikdienas darbs un atbildība par tā rezultātiem. Mūsu darbs nekad neapstājas, tāpēc Valsts kontrole aicina mūsu ekspertu komandām pievienoties kolēģi, kurš dos savu ieguldījumu dažādu nozaru finanšu un/vai lietderības revīziju veikšanā sabiedrības labā. 

Darba pienākumu īss apraksts

 • piedalīties revīziju gaitas plānošanā, izpētot tēmas un nozares problēmsituācijas;
 • sagatavot, apkopot, izvērtēt revīzijām nepieciešamo informāciju, lietderības revīziju gadījumā izvērtēt attīstības plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, iestāžu faktisko rīcību u.c.;
 • finanšu revīziju ietvaros izvērtēt revidējamo vienību darbību un finanšu pārskatu pareizību un atbilstību normatīvo aktu un starptautisko standartu prasībām;
 • sagatavot kvalitatīvus dažāda veida darba dokumentus.

Mēs piedāvājam

 • kļūt par būtisku daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 •  jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā strādājot ar aktuāliem jautājumiem dažādās nozarēs;
 • profesionālu, atbalstošu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;
 • sadarbības iespējas un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • atalgojumu atbilstoši zināšanām un prasmēm 1270–1875 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • izaugsmes iespējas;
 • nodrošinām ievadīšanu darbā;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

Mēs sagaidām

 • augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vadībā vai tiesību zinātnē;
 • vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā vai jurisprudencē pēdējo 5 gadu periodā;
 • pieredzi dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā;
 • analītisku un elastīgu domāšanu;
 • precizitāti laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko revīzijas standartu ievērošanā;
 • nevainojamu reputāciju;
 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu valodā.
   

Pieteikšanās

Pieteikuma dokumentus ar norādi „Konkursam uz valsts revidenta amatu" lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv:
1) motivācijas vēstuli;
2)CV.

Uzsākot darba attiecības nepieciešams uzrādīt Covid-19 infekcijas vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.