Valsts revidents (finanšu revīzijās)

Galvenie darba pienākumi

 • veikt revīzijas darbu atbilstoši Valsts kontrolē izstrādātai revīzijas metodoloģijai, procesu aprakstiem, saistošiem tiesību aktiem un starptautiskiem revīzijas standartiem;

 • veikt pārbaudes par iestāžu gada pārskatu sagatavošanas pareizību;

 • sagatavot kvalitatīvus revīzijas darba dokumentus;

 • savas kompetences ietvaros komunicēt ar iestādēm;

 • piedalīties revidējamās nozares risku analīzē un revīziju darba plānošanā;

 • dalīties savā pieredzē un zināšanās ar kolēģiem.

 

Mēs piedāvājam

 • kļūt par daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;

 • darbu uz ilgtspējīgu attīstību orientētā vidē (Ilgtspējas indeksa 2023 Zelta kategorija);

 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;

 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā strādājot ar aktuāliem jautājumiem dažādās nozarēs;

 • profesionālu, atbalstošu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;

 • sadarbības iespējas un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;

 • mēnešalgu no 1655  līdz 2067 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai, kvalifikācijas pakāpei un kvalifikācijas un kompetenču novērtējumam;

 • ievadīšanu darbā;

 • attālinātās darba iespējas pēc pārbaudes laika;

 • izaugsmes iespējas;

 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

 

Mēs sagaidām

 • augstāko izglītību grāmatvedībā, finansēs vai līdzvērtīgā jomā;

 • vismaz 2 gadu darba pieredzi grāmatvedības, finanšu vai revīziju jomā pēdējo 5 gadu periodā;

 • pieredzi dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā;

 • prasmes darbā ar MS Office, īpaši Excel un Word;

 • precizitāti, prasmi risināt problēmsituācijas, analītisku un elastīgu domāšanu;

 • augstu atbildības sajūtu laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko revīzijas standartu ievērošanā;

 • nevainojamu reputāciju;

 • spēju lietišķi un profesionāli komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu valodā;

 • iespēju parakstīt dokumentus ar eParakstu.

 

Par priekšrocību uzskatīsim

 • zināšanas un praktiskā darba pieredzi budžeta iestāžu grāmatvedībā, budžeta un finanšu vadībā;

 • pieredzi darbā ar resursu vadības un grāmatvedības sistēmu Horizon;

 • iepriekšējo pieredzi revīzijas vai audita darbā.

 

Pieteikšanās

CV un motivācijas vēstuli ar norādi "Valsts revidenta amatam (finanšu revīzijās)” lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.