Valsts revidents veselības un labklājības nozarē

Valsts kontrolē kā augstākajām revīzijas iestādēm piederīgā institūcijā mēs veicam lietderības, atbilstības un finanšu revīzijas, lai profesionālu un objektīvu pētījumu rezultātā sniegtu noderīgus ieteikumus, kā valsts pārvalde varētu uzlabot savu darbību sabiedrības labā. Veselības un labklājības nozares ir tās, kuras cilvēkus skar vistiešāk un kurās pašlaik izaicinājumu ir ļoti daudz. Mūsu darbs ir sekot līdzi pārmaiņām, un tas nekad nebeidzas, tāpēc Valsts kontrole savam kolektīvam aicina pievienoties nozares analītiķi amatā

VALSTS REVIDENTS

veselības un labklājības nozarē

 

Darba pienākumi:

 • piedalīties lietderības un atbilstības revīziju plānošanā, analizējot veselības un labklājības nozares riskus un problēmjautājumus;
 • piedalīties lietderības un atbilstības revīzijās, apzinot, apkopojot, izvērtējot un sagatavojot nepieciešamo informāciju un formulējot izsvērtus un praktiskus ieteikumus valsts pārvaldes darbības uzlabošanai un attīstībai;
 • pēc nepieciešamības piedalīties finanšu revīzijās, izvērtējot revidējamo institūciju finanšu pārskatos ietvertās informācijas pareizību.

 

Sagaidām:

 • augstāko izglītību ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā vai tiesību zinātnē;
 • profesionālā darba pieredze revīziju vai tam radniecīgā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • izkoptas analītiskās prasmes, kā arī spēju un motivāciju veikt pētniecisko darbu;
 • pieredze datu statistiskajā apstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēju konstruktīvi sadarboties ar revidējamām institūcijām;
 • iniciatīvu un radošu pieeju, meklējot jaunas perspektīvas;
 • precizitāti laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko standartu ievērošanā;
 • nevainojamu reputāciju;
 • spēju lietišķi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu un vēlams arī angļu valodā.

 

Piedāvājam:

 • kļūt par būtisku daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā iedziļinoties un pētot stratēģiskus un aktuālus jautājumus veselības vai labklājības nozarē;
 • profesionālu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;
 • atalgojumu 1385-1875 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši zināšanām un prasmēm;
 • attālinātā darba iespējas;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildu atvaļinājumu atbilstoši darba rezultātiem.

 

Pieteikuma dokumentus ar norādi  “Konkursam uz veselības vai labklājības nozares valsts revidenta amatu” sūtīt : e-pasta adrese: personals@lrvk.gov.lv; tālrunis informācijai: 67017674 vai 67017528), tai skaitā:

1) motivācijas vēstuli, detalizēti aprakstot savu vēlmi veikt revīzijas veselības un/vai labklājības jomā (līdz  400 vārdiem);

             2) CV.

            Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.